Historische Kring Loenen


 
 

Terugblik 

Zeer geslaagde jubileum viering Historische Kring Loenen

Op zaterdagavond 21 september jl. vierde de Historische Kring Loenen haar 25 jarig jubileum. Deze jubileum avond werd gevierd in de Nicolaaskerk in Vreeland en vele leden hadden zich hiervoor aangemeld. Naast het grote aantal leden dat zich had opgegeven waren er ook leden van de overige historische kringen aanwezig. Ook de wethouder Cultuur, de heer Jeroen Willem Klomps was met partner aanwezig.
De opening van de avond werd verricht door Wouter Pijzel, voorzitter van de jubilerende vereniging, die een inleidend verhaal hield waarbij het verleden, met een kwinkslag, geleidelijk overging naar het heden.

Na de inleiding door Wouter Pijzel, werd het podium vrijgegeven voor de musici van het Rietveld Ensemble. Met o.a. Marja Bon aan de piano gaven zij een schitterende vertolking van de kamermuziek van W.A. Mozart, het kwintet in Es KV 452. Door de goede akoestiek van de Nicolaaskerk was het zowel voor de uitvoerenden als voor het publiek een feest om dit te beluisteren.

 een impressie van de jubileumviering op 21 september 2019

Nadat de dames en heren musici het applaus in ontvangst hadden genomen, was het tijd voor de jubileum-presentatie van Juliëtte Jonker. De titel van deze bijzondere presentatie was “Ons lokale verleden en de actualiteit”. 
In een boeiend betoog werden een groot aantal aspecten uit het aandachtsgebied van de Historische Kring Loenen belicht vanuit vroegere situaties naar de hedendaagse tijd. Niet alleen historische panden, maar ook educatie, werk- en handelswijze werden volop belicht vanuit verleden naar het heden. Dit leverde in sommige gevallen instemmend geknik of een kleine glimlach op bij de toehoorders.


Tot slot was er nog een gezellige informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje en waar nog lang nagepraat werd over deze mooie jubileum-avond. 

------------------------------------------------------------------

Open Monumentendag 14 september 2019 Loenen aan de Vecht
Op deze zonovergoten zaterdag was het een gezellige drukte op het kerkplein in Loenen a/d Vecht.

Er was een grote muziektent neergezet en het plein was gezellig versierd met geel-blauwe vlaggetjes 
als herkenningspunt van de Open Monumentendag. In de ochtend was er een optreden van het orkest
 “KinderSymfonie in de Vechtstreek” en zij speelden onder bezielende leiding van dirigent Liesbeth 
Meijlemans de sterren van de hemel. 

het Orkest "KinderSymfonie in de Vechtstreek"

Aan het begin van de middag was er voor de kleine inwoners van Loenen a/d Vecht en de papa’s en/of mama’s het Koos Kneus Poppentheater met een spannende voorstelling. Na afloop konden de kinderen geschminkt worden met als resultaat dat er menig tijger,poes of leeuw over het kerkplein liep. Verder kon men gedurende de gehele dag de toren beklimmen waar menigeen, gezien het schitterende weer en ook uitzicht, zich toe liet verleiden. 

Presentatie van alle genomineerden voor de "Bronzen Troffel"

het publiek luistert aandachtig naar de opsomming van de genomineerden voor de "Bronzen Troffel"

Ter afsluiting van de Open Monumentendag was er een muzikaal intermezzo van OrVeO en werd de “Bronzen Troffel” uitgereikt voor de mooiste restauratie in Stichtse Vecht. Uit de vele genomineerden werd uiteindelijk door de jury de Hervormde kerk Nieuwer ter Aa uitgeroepen als winnaar van deze trofee. 

 

Winnaar van de "Bronzen Troffel" Wilke Sloesarwij - Hervormde Dorpskerk Nieuwer ter Aa, 

 

wethouder Cultuur Jeroen Willem Klomps en jury voorzitter Juliette Jonker


Voor Loenen aan de Vecht en de Historische Kring Loenen was het een zeer geslaagde dag.

 

 


Dubbel geslaagde jubileumfietstocht a.d.h.v. de Jubileum-Vechtkroniek
Onder de bezielende leiding van Sander Griffioen werd er op 15 juni en 13 juli door zo’n dertig HKL leden gefietst langs een groot aantal van de 25 markante plaatsen zoals beschreven in de jubileum-editie van Vechtkroniek. Voor de deelnemers was een overzicht van de route opgesteld, met bij elk punt een verwijzing naar de desbetreffende pagina’s in de Vechtkroniek. Op 13 juli moest de route aangepast worden doordat de eikenprocessierups roet in het eten gooide waardoor er over de Westkanaaldijk gefietst moest worden i.p.v. Oostkanaaldijk. 


Beide keren kreeg men bij het Vreelandse sluisje uitleg van Corrie Zehenpfenning (onbekend terrein voor bijna alle Loenenaren!) De tweede keer kon men dankzij de deelname van Reinko en Geesje Abels bij het Tolhuis aan de Spoorlaan rondkijken. Dankzij deze excursies kreeg men meer oog voor de betekenis van verveningen, de jaagpaden, de strategische positie van Nieuwersluis, de Hollandse dwarswetering, de Spoorlaan, en niet te vergeten het Vreelandse Sluisje. 


14 maart 2019: Lezing Nieuwe Hollandse Waterlinie door Bas Kreuger 

In het kader van het project Weerbaar Water werd na de ledenvergadering een lezing gegeven door Bas Kreuger over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Op velerlei manieren is hij werkzaam geweest (en nog) als historicus. Een aantal jaren was hij o.a. directeur van het Vesting Museum in Naarden. Tegenwoordig is hij actief op het snijvlak van ondernemen en cultureel erfgoed.

Hij nam ons mee in een verhaal over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In eerste instantie werd duidelijk dat water al heel lang door mensen gezien werd als iets waarachter je veiligheid kon zoeken. Tegen grote wilde dieren maar ook tegen mensen. Het ontstaan en uitbouwen van water als verdediging kwam aan bod.

De Oude Hollandse Waterlinie ten tijde van de inval van Lodewijk XIV (rampjaar 1672), de Napoleontische tijd met daaropvolgend de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De belangrijke vraag of de linie ooit z’n nut bewezen had werd ook meegenomen. Daarbij werd o.a. onderbouwd dat Nederland buiten de eerste wereldoorlog is gebleven door de afschrikking van de “inundaties”.


Tot slot werd ingegaan op de huidige aanvraag die bij de Unesco is ingediend om de Nieuwe Hollandse Waterlinie (aansluitend aan de status van de Stelling van Amsterdam) ook toe te laten tot de Unesco Wereld Erfgoed lijst.
Een boeiende lezing die door de aanwezigen zeer gewaardeerd werd.   

-----------------------------------------------------------------------------

23 februari 2019: Bedankmoment voor werkgroep-leden

​Jaarlijks worden HKL leden die actief zijn in de werkgroepen in het zonnetje gezet tijdens een speciaal bedankmoment. Hiermee onderstreept het bestuur het belang van vrijwilligers voor de vereniging. Op 23 februari jl. was deze groep uitgenodigd voor een hapje en drankje in Fort Nieuwersluis. Onderdeel van het programma, naast een dankwoordje van voorzitter Wouter Pijzel, was een enthousiaste presentatie van Titia de Zeeuw van Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze organisatie ondersteunt ondernemers op forten in waterlinies in Nederland. 

-----------------------------------------------------------------------------

31 januari 2019: Excursie voormalige Kon. Willem III kazerne / Vrouwengevangenis Nieuwersluis 

Op 31 januari 2019 werden we door de directeur, de heer van den Blink, zeer gastvrij ontvangen met koffie, thee en allerlei lekkere hapjes.

Allereerst nam Maarten Bootsma ons mee in een heel boeiend verhaal over de historie van Nieuwersluis en omgeving, o.a. het fort en de Hollandse Waterlinie. De betekenis van dit gebied voor de verdediging van ons land kwam zeer gedetailleerd aan de orde.


De heer van den Blink, Directeur Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, hield een verhelderend betoog over de strafgevangenis en vooral over de vooroordelen en nadelen van het afgesloten zijn van de buitenwereld. Zo wist hij boeiend te vertellen over het regiem in de gevangenis en de dagelijkse gang van zaken maar ook zeker dat het geen hotel is. Ook de kansen die de lang gestrafte vrouwen geboden worden voordat ze terug keren in de maatschappij kwamen aan bod. Van belang is de visie die hier achter zit. “Wie zou u liever als buurvrouw krijgen, iemand die heeft nagedacht over haar leven en iets heeft geleerd of iemand die vernederd en gekleineerd is in de gevangenis?” Deze vraag lokte de nodige discussie uit.

Tenslotte konden we een kijkje nemen in de gevangenis, de een en twee persoons cellen, de sportzaal, de recreatie- en werkruimten.

Het enthousiasme van de vertellers en de vele vragenstellers, zorgde ervoor dat we een uur later dan gepland, voldaan naar huis vertrokken. 

-----------------------------------------------------------------------------

25 januari 2019:  Expositie Weerbaar Water geopend

Op vrijdag 25 januari werd de expositie Weerbaar Water in het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen geopend.  De expositie is georganiseerd door de Historische Kringen Loenen, Breukelen en Maarssen. Hiermee ondersteunen deze Kringen de kandidatuur van de Linie voor de Unesco wereld-erfgoedlijst én wordt aan de inwoners het verhaal verteld van de Waterlinie.

Nol Herfkens (historische kring Breukelen) en Roosmarijn Ubink (directeur van het Historisch Centrum - RHCVV) deden dit door op symbolische wijze “het water te laten stijgen”.  Na afloop van de opening konden aanwezigen een bezoek brengen aan de studiezaal en de depots van het RHCVV.     


Deze expositie vertelt het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een groot deel van deze linie loopt door Stichtse Vecht. 

Het gaat natuurlijk over de forten, het water, de kazematten en groepsschuilplaatsen, maar ook over de mensen die hier woonden, de soldaten die hier gelegerd waren en over de manier waarop de forten nu gebruikt worden.

Tot en met 30 maart is dit alles te zien in het RHCVV (onder de bibliotheek en naast “Broklede”).

Geopend op zaterdagen van 10.00 - 13.00 uur en dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 - 16.00 uur – toegang gratis. Meer info via www.weerbaarwater.nl

-----------------------------------------------------------------------------

12 januari 2019:  excursie naar de Nederlands Hervormde kerk in Nieuwer ter Aa

In vervolg op de lezing van 15 november jl. van mevrouw Wilke Sloesarwij en de heer Leo de Hertog waarbij uitvoerig stil werd gestaan bij de historische vondsten vanuit restauraties van 1956 en 2015-2018 en de specifieke bezienswaardigheden zoals Caeciliaraam en het Forest & Andrews orgel, was op 12 januari jl. de excursie naar de Nederlands Hervormde Kerk in Nieuwe ter Aa. Deze excursie was zo volgeboekt dat er twee groepen werden samengesteld.


Leo de Hertog friste de kennis op over de geschiedenis van Nieuwer ter Aa, de kastelen en de functie van de rivier de Aa. Gelijktijdig werd een groep rondgeleid door Wilke Sloesarwij door de kerk. We kregen tekst en uitleg over de functie van de kerk in het verleden en de gebrandschilderde ramen, waarvan er helaas een aantal nog in restauratie waren en het prachtig beschilderd orgel uit 1899.

Ondanks, dat het weer niet erg meewerkte, was het een zeer geslaagde excursie. Als ook de rest van de gebrandschilderde ramen zijn terug geplaatst, zal het zeker de moeite waard zijn, om nog eens terug te gaan. 


-----------------------------------------------------------------------------