Historische Kring Loenen

 
 

Terugblik 

1 - 8 mei 2020 Mini-expositie over de Tweede Wereldoorlog
Op 1 mei j.l. werd een mini expositie over de Tweede Wereldoorlog ingericht in de etalages van de voormalige "winkel van Petra". Het betreft materiaal dat in 1995 ook in een expositie van de Historische Kring in het toenmalige gemeentehuis werd gebruikt.  

Als u nog foto's heeft over de Tweede Wereldoorlog in Loenen of andere beelden van onze voormalige gemeente dan zijn die altijd welkom bij onze Historische Kring.  
Wij scannen ze in en u krijgt ze in ongeschonden staat weer terug.  m-c-bootsma@hetnet.nl 


12 maart 2020 - De geschiedenis van golf in Loenen aan de Vecht” door Ben van Doesburgh  
Na de ALV gaf Ben van Doesburgh, voorzitter van Old Course Loenen, een presentatie over de geschiedenis van golf, kolf en colf. De oudste variant, colf, werd reeds in de dertiende eeuw gespeeld. Volgens de overlevering vond de eerste partij plaats op tweede kerstdag 1297 in Loenen. Een jaar daarvoor was een van de moordenaars van Floris V, graaf van Holland, in een met spijkers doorboorde ton door het dorp gerold, als straf voor de moord op de onder de lokale bevolking populaire edelman. De weg die de man in de ton had afgelegd, werd jaarlijks herdacht in het colven. 

De route voerde vanaf het toenmalige Raadhuis (tegenwoordig de Gekroonde Laarsjes), via Gruttersteeg en Dorpsstraat naar de keukendeur van slot Kronenburg, dan terug via de dorpsstraat naar de Korenmolen en bij mooi weer zelfs tot in Vreeland. Een houten bal werd met een stok door de nog ongeplaveide straten geslagen. 

Inwoners van vele dorpen en steden in de Lage Landen omarmden het colven en er sneuvelde nog wel eens een ruit. Stadsbesturen zagen zich daarom genoodzaakt het volksvermaak aan banden te leggen. Vanaf de achttiende eeuw evolueerde colf in kolf en voortaan werd het op een soort kegelbaan binnen gespeeld. Het publiek bij de lezing wist te melden dat zowel in Vreeland als in Loenen toentertijd kolfbanen bestonden. 

Golf zoals dat tegenwoordig gespeeld wordt, vindt zijn oorsprong in St. Andrews in Schotland, rond 1700. Ben van Doesburgh hield evenwel een overtuigend pleidooi voor de invloed van Colf op deze latere variant, en voor de lokale ontstaansgeschiedenis van dit spel.


Donderdag 28 november 2019 Dorpshuis in Vreeland
Lezing over “De archeologische schatkamer Leidsche Rijn”.

De bevlogen archeoloog Erik Graafstal, nam ons voor de pauze mee op zijn ontdekkingstocht naar de verborgen schatten in de Rijnoever. We zagen mooie foto’s van de vondsten: helmen, maskers, paardenbitten en kledingspelden uit de Romeinse tijd.  Wat het voor hem en ons spannend maakte was de terugkerende vraag: “Waar kijken we naar?” Geen afgedankte weggegooide gebruiksvoorwerpen, te kostbaar, te gaaf, geen andere “troep” er omheen. Het moeten wel offers aan de goden geweest zijn.

Met aanstekelijk enthousiasme vertelde hij na de pauze over de bouw van het Castellum. Waar heeft het Romeinse fort precies gestaan? De huizen en de grond die gekocht moest worden. Het ontwerp van de constructie, die de bodem niet te veel mocht indrukken etc. Uiteindelijk staat op de juiste plek een bijzonder gebouw waarin gehuisvest is o.a. een museum, een theater, een restaurant. 
Als pronkstuk is daar te bezichtigen het Romeinse schip uit 119 na Christus. Uit de indeling, de inventaris en persoonlijke bezittingen, kan men goed reconstrueren hoe er gevaren en geleefd werd op dit schip.

------------------------------------------------------------------

Zeer geslaagde jubileum viering Historische Kring Loenen

Op zaterdagavond 21 september jl. vierde de Historische Kring Loenen haar 25 jarig jubileum. Deze jubileum avond werd gevierd in de Nicolaaskerk in Vreeland en vele leden hadden zich hiervoor aangemeld. Naast het grote aantal leden dat zich had opgegeven waren er ook leden van de overige historische kringen aanwezig. Ook de wethouder Cultuur, de heer Jeroen Willem Klomps was met partner aanwezig.
De opening van de avond werd verricht door Wouter Pijzel, voorzitter van de jubilerende vereniging, die een inleidend verhaal hield waarbij het verleden, met een kwinkslag, geleidelijk overging naar het heden.

Na de inleiding door Wouter Pijzel, werd het podium vrijgegeven voor de musici van het Rietveld Ensemble. Met o.a. Marja Bon aan de piano gaven zij een schitterende vertolking van de kamermuziek van W.A. Mozart, het kwintet in Es KV 452. Door de goede akoestiek van de Nicolaaskerk was het zowel voor de uitvoerenden als voor het publiek een feest om dit te beluisteren.

 een impressie van de jubileumviering op 21 september 2019

Nadat de dames en heren musici het applaus in ontvangst hadden genomen, was het tijd voor de jubileum-presentatie van Juliëtte Jonker. De titel van deze bijzondere presentatie was “Ons lokale verleden en de actualiteit”. 
In een boeiend betoog werden een groot aantal aspecten uit het aandachtsgebied van de Historische Kring Loenen belicht vanuit vroegere situaties naar de hedendaagse tijd. Niet alleen historische panden, maar ook educatie, werk- en handelswijze werden volop belicht vanuit verleden naar het heden. Dit leverde in sommige gevallen instemmend geknik of een kleine glimlach op bij de toehoorders.


Tot slot was er nog een gezellige informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje en waar nog lang nagepraat werd over deze mooie jubileum-avond. 

------------------------------------------------------------------

Open Monumentendag 14 september 2019 Loenen aan de Vecht
Op deze zonovergoten zaterdag was het een gezellige drukte op het kerkplein in Loenen a/d Vecht.

Er was een grote muziektent neergezet en het plein was gezellig versierd met geel-blauwe vlaggetjes 
als herkenningspunt van de Open Monumentendag. In de ochtend was er een optreden van het orkest
 “KinderSymfonie in de Vechtstreek” en zij speelden onder bezielende leiding van dirigent Liesbeth 
Meijlemans de sterren van de hemel. 

het Orkest "KinderSymfonie in de Vechtstreek"

Aan het begin van de middag was er voor de kleine inwoners van Loenen a/d Vecht en de papa’s en/of mama’s het Koos Kneus Poppentheater met een spannende voorstelling. Na afloop konden de kinderen geschminkt worden met als resultaat dat er menig tijger,poes of leeuw over het kerkplein liep. Verder kon men gedurende de gehele dag de toren beklimmen waar menigeen, gezien het schitterende weer en ook uitzicht, zich toe liet verleiden. 

Presentatie van alle genomineerden voor de "Bronzen Troffel"

het publiek luistert aandachtig naar de opsomming van de genomineerden voor de "Bronzen Troffel"

Ter afsluiting van de Open Monumentendag was er een muzikaal intermezzo van OrVeO en werd de “Bronzen Troffel” uitgereikt voor de mooiste restauratie in Stichtse Vecht. Uit de vele genomineerden werd uiteindelijk door de jury de Hervormde kerk Nieuwer ter Aa uitgeroepen als winnaar van deze trofee. 

 

Winnaar van de "Bronzen Troffel" Wilke Sloesarwij - Hervormde Dorpskerk Nieuwer ter Aa, 

 

wethouder Cultuur Jeroen Willem Klomps en jury voorzitter Juliette Jonker


Voor Loenen aan de Vecht en de Historische Kring Loenen was het een zeer geslaagde dag.

 

 


Dubbel geslaagde jubileumfietstocht a.d.h.v. de Jubileum-Vechtkroniek
Onder de bezielende leiding van Sander Griffioen werd er op 15 juni en 13 juli door zo’n dertig HKL leden gefietst langs een groot aantal van de 25 markante plaatsen zoals beschreven in de jubileum-editie van Vechtkroniek. Voor de deelnemers was een overzicht van de route opgesteld, met bij elk punt een verwijzing naar de desbetreffende pagina’s in de Vechtkroniek. Op 13 juli moest de route aangepast worden doordat de eikenprocessierups roet in het eten gooide waardoor er over de Westkanaaldijk gefietst moest worden i.p.v. Oostkanaaldijk. 


Beide keren kreeg men bij het Vreelandse sluisje uitleg van Corrie Zehenpfenning (onbekend terrein voor bijna alle Loenenaren!) De tweede keer kon men dankzij de deelname van Reinko en Geesje Abels bij het Tolhuis aan de Spoorlaan rondkijken. Dankzij deze excursies kreeg men meer oog voor de betekenis van verveningen, de jaagpaden, de strategische positie van Nieuwersluis, de Hollandse dwarswetering, de Spoorlaan, en niet te vergeten het Vreelandse Sluisje.