Historische Kring Loenen

 
 

ANBI status Historische Kring Loenen 

Gegevens in het kader van de ANBI status

Naam
De naam luidt officieel Historische Kring Gemeente Loenen (HKGL). In informeel verkeer wordt de afkorting Historische Kring Loenen (HKL) gebruikt. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40482743.

Fiscaal nummer
RSIN/Fiscaalnummer:  816006301

Post- of bezoekadres
Molenweg 44, 3604 AV Maarssen

Doelstelling 
De vereniging, opgericht in 1994, heeft tot doel de verwerving en verspreiding te bevorderen van kennis over de geschiedenis van de vijf kernen van de voormalige gemeente Loenen: Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland.

In overeenstemming met artikel 2 van de Statuten tracht zij dit doel te bereiken door a. het bestuderen van de geschiedenis van de genoemde vijf kernen; b. het publiceren over de geschiedenis van dit gebied; c. het organiseren van lezingen over de geschiedenis van dit gebied; d. het verlenen van medewerking aan activiteiten van anderen dan de vereniging, voor zover de doelstelling van de vereniging daarmee gediend is; e. het stimuleren van activiteiten die tot het bereiken van de doelstelling bijdragen.  

 In de algemene ledenvergadering van 6 april 2023 werden onderstaande verslagen vastgesteld. 


    

Financiële gegevens 2022


Conclusie:

Het bestuur ziet met voldoening terug op het jaar 2022. Uit het hierboven afgedrukte overzicht blijkt dat dat onze activiteiten veel response opleverden.   

April 2022,
Bert IJpeij, penningmeester