Historische Kring Loenen

 
 

Verenigingsnieuws

In memoriam Hans Dullaert (1941-2023)
Op 15 december jl. overleed Hans Dullaert, gewaardeerd lid van onze vereniging. Van 2010 tot ca. 2020 was Hans actief in de activiteitencommissie. Hij organiseerde o.a. in 2012 een orgelconcert van Cor de Jong in de grote kerk van Loenen met het programma dat 114 jaar eerder door de plaatselijke organist-componist J.F. Tierie was uitgevoerd. Bij de lustrumviering van de HKL in 2019 verraste hij het publiek met kamermuziek van Mozart uitgevoerd door het Rietveld ensemble aangevuld met een aantal musici uit toporkesten. Binnen de commissie Open Monumentendag Stichtse Vecht had hij een heel eigen bijdrage; nog steeds leeft de herinnering aan het door hem georganiseerde muziekfestijn in de tuin achter Boom en Bosch, met medewerking van veel muziekverenigingen uit de Vechtstreek.

 In herinnering Hans Dullaert (1941-2023)

De foto dateert van een excursie in 2012 naar de tentoonstelling Voortvarend in de Vechtstreek (Vechtstreekmuseum) en Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven. Na afloop namen we nog een kijkje in het jachtmuseum op zolder, waar Hans tot verbazing van de oud-jachtopziener geluid uit een oude jachthoorn wist te krijgen.

 

De Nieuwsbrief digitaal
Sinds de oprichting ontvangen onze leden meerdere keren per jaar ons verenigingsnieuws in de brievenbus. Om kosten te besparen komt aan deze traditie een eind. In de toekomst wordt de nieuwsbrief per e-mail verzonden.
We voeren deze verandering geleidelijk door. Voorop staat dat alle leden kennis kunnen nemen van het HKL nieuws, ook in de toekomst. Beschikt u niet over e-mail of computer? We horen het graag, zodat we voor een oplossing kunnen zorgen. Maakt u gebruik van e-mail, maar heeft u deze nieuwsbrief niet per mail ontvangen? Bert Ypey ontvangt dan graag uw actuele e-mailadres (Lpypey@gmail.com).

De Historische Kring Loenen op Instagram
Wij delen ons enthousiasme over de boeiende historie van de voormalige gemeente Loenen graag met zoveel mogelijk mensen. Vanuit de activiteitenwerkgroep kwam het idee om te starten met een Instagram account. Als u op Instagram zoekt op Historische Kring Loenen vindt u de eerste plaatjes en de aankondiging van de lezing over burgemeester Sanderson.
U kunt helpen om meer bekendheid te geven aan onze vereniging en activiteiten door anderen op onze Instagram pagina te wijzen of onze afbeeldingen te ‘liken’ of te delen.