Historische Kring Loenen

 
 

Over ons

Belangrijk en eigenlijk onmisbaar voor ons werk zijn de werkgroepen.  Binnen de Historische Kring Loenen is een aantal werkgroepen actief: 


Redactie tijdschrift Vechtkroniek 

Zie voor informatie hieroverover de pagina Vechtkroniek van onze site. 


Interview werkgroep 

Doelstelling van de werkgroep is door gesprekken met oudere, autochtone inwoners een beeld te krijgen van het maatschappelijk leven in de gemeente Loenen in de 20ste eeuw. In relatie tot leeftijd en ervaringen van de mensen gaat het onder andere over de volgende onderwerpen: 

Middenstand en Bedrijfsleven, wijze van Beroepsuitoefening, Onderwijs, Verenigingsleven, Kerkelijke organisaties en Maatschappelijke verhoudingen. 

Dit alles doorspekt met persoonlijke visie en ervaringen (anekdotes) van de mensen zelf. De gesprekken worden op band opgenomen en vervolgens uitgewerkt zodat de informatie voor het nageslacht bewaard blijft.  Contactpersoon voor deze werkgroep:  bestuurslid Desirée Gerritsen Activiteiten werkgroep 

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten zoals lezingen, excursies, exposities, ledenwerfacties, historische wandelingen door de kernen en filmavonden. 

Per jaar worden er minimaal 2 lezingen en 2 excursies georganiseerd.  Dit is over het algemeen heel praktisch werk zoals het selecteren van een spreker, een locatie regelen de deelnemers aan een excursie bijeen krijgen. Hieraan vooraf gaat het onderzoek naar geschikte onderwerpen. 

Contactpersoon voor deze werkgroep:  bestuurslid Janneke Kolijn 

Om te zien wat er georganiseerd werd in de afgelopen tijd:  Terugblik
Werkgroep Historisch Beeldmateriaal

Deze werkgroep verzamelt, ordent en ontsluit het materiaal dat de vereniging gekregen heeft of in bruikleen heeft. In een beperkte opslag in de werkruimte van de Kring zijn spullen opgeslagen en is ook een kleine bibliotheek over de historie in onze dorpen ingericht.  De verzameling bwestaat uit krantenknipsels, foto's, Vechtkronieken, gebruiksvoorwerpen, DVD-CD-VHS materiaal en nog wat andere objecten. Grote spullen kunnen wij niet opslaan. 

Als u nog iets heeft om aan de kring over te dragen of in te scannen (fotomateriaal digitaliseren) dan horen we dat heel graag van u.  Kijk verder onder Beeld

Contactpersoon voor deze werkgroep: bestuurslid Micha Cluysenaer