Historische Kring Loenen

 
 

Ons bestuur


 Onze bestuursleden

Dhr. Wouter Pijzel - voorzitter
Mw. Desirée Gerritsen - secretaris
Dhr. Bert IJpeij - penningmeester
Mw. Gerrie Thijs - Activiteiten
Dhr. Peter Thiemann - Public Relations
Dhr. Maarten Bootsma - Beeldmateriaal

Bankrelatie: 
Rabobank Hilversum, Vecht en Plassen
Bankrekeningnummer (IBAN): 
NL53RABO 0310 6540 17