Historische Kring Loenen

 
 

Ons bestuur


 Bankrelatie: 
Rabobank Hilversum, Vecht en Plassen
Bankrekeningnummer (IBAN): 
NL53RABO 0310 6540 17

Onze bestuursleden

Dhr. Bert IJpeij - penningmeester
Mw. Janneke Kolijn - Activiteiten
Mw. Micha Cluysenaer - Beeld & Geluid
Mw. Ingrid Groenewegen- Public Relations
vacature - secretaris