Historische Kring Loenen


 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

 

 

Onze omgeving kent veel mooie historische gebouwen. 

 In deze tijd van het jaar worden die extra "in het zonnetje gezet". 

Wij wensen u en de uwen een 
mooi, voorspoedig én vooral gezond 2020. 

  



Van de Bestuurstafel
Leden dragen de Historische Kring
De HK Loenen is een vereniging. In tegenstelling tot bij een stichting bepalen de leden de richting die de organisatie moet varen. Daartoe kiezen zij tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart een bestuur en stellen een meerjarenplan en een begroting vast. Het gekozen bestuur draagt vervolgens voor de uitvoering zorg. Bestuursleden vervullen deze functie voor een periode van drie jaar en zijn daarna eventueel herkiesbaar.
Hierbij roepen wij leden, die het leuk vinden de vereniging een aantal jaren te besturen, op om dat in de komende maanden kenbaar te maken bij het huidige bestuur. In een persoonlijk gesprek kunnen wij dan meer in detail overbrengen hoe het werkt en welke bestuursfunctie het beste aansluit bij de kennis en kunde van de betreffende kandidaat.
Het bestuur 



----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.