Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 600 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden

---------------------------------------------------

Van de bestuurstafel

Goede wensen en goede voornemens liggen al weer even achter ons, zo ook de eerste activiteiten van het rijk gevulde programma van onze activiteitenwerkgroep. We kijken uit naar de lente en bereiden ons voor op de ledenvergadering op 6 april a.s. Daar zullen zaken als huisvesting, bestuurssamenstelling en het lustrum in 2024 aan de orde komen en na afloop volgt een interessante lezing. Verderop in deze nieuwsbrief is daar meer over te lezen.

Het bestuur heet Ingrid Groenewegen, een goede bekende voor velen, welkom als nieuwe coördinator van de Nieuwsbrief.

In 2024 vieren we alweer ons 6e lustrum. Wilt u ons helpen er een bijzonder jaar van te maken? Meld u dan aan als lid van de lustrumwerkgroep.

We wensen alle leden een informatief en kleurrijk 2023 en zien u graag bij een of meer van de komende activiteiten.


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 6 april 2023
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Historische Kring Loenen.
* Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, Vreeland
* Aanvang 19.30
* Aansluitend houdt Juliette Jonker-Duynstee een lezing over de voormalige Herberg De Kampioen

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen van het bestuur
4. Verslag* van de ALV van 14 april 2022 en het jaarverslag 2022*
5. Financieel verslag 2022*, begroting 2023* en benoeming leden kascommissie
6. Bestuurswijzigingen
    - Voorzitter: vacature
    - Kandidaat PR/Nieuwsbrief: Ingrid Groenewegen
7. Lustrumjaar 2024
8. Rondvraag
9. Sluiting (rond 20.15 uur)
*Deze stukken zijn ter plekke beschikbaar. Mocht u van tevoren deze stukken willen inzien, dan kunnen deze vanaf 30 maart worden opgevraagd via secretaris Desirée Gerritsen, e-mail: wdgerritsen@gmail.com


---------------------------------------------------
Wilt u meer weten over de Beeldbank ?  Klik hier
---------------------------------------------------

De HK-Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).
---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.