Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 


Het Bestuur

Welkom in 2019, het jaar waarin de Historische Kring Loenen 25 jaar bestaat. En als je jarig bent, vier je een feestje. Dat een feestje zich niet hoeft te beperkten tot een enkele activiteit merken de leden op diverse momenten gedurende dit jaar. Zo variëren onze activiteiten van een speciale jubileumeditie van de Vechtkroniek tot een muzikale jubileumavond in de NH kerk in Vreeland en van de recente openingsborrel op de nieuwe vergader- en archieflocatie ‘de Ridderzaal‘ in CSV Ridderhof (Vreeland) tot de lancering van onze vernieuwde website. En er volgt uiteraard nog meer.  

Zien we u binnenkort bij de Algemene ledenvergadering in Vreeland of bij de Tentoonstelling Weerbaar Water in het RHC in Breukelen? U bent van harte welkom. Met hulp van veel enthousiaste leden is het mogelijk om dit allemaal te organiseren. Namens het bestuur, hartelijk dank daarvoor.


Het jubileum, de oorlog en het hoefijzer

Bij de start van ons jubileumjaar op 19 januari jl. werden we verrast met een heel apart geschenk. Anton Niessen (van de smederij in Vreeland) kwam een duidelijk gebruikt hoefijzer aanbieden aan onze voorzitter bestemd voor de HKL. 


Een hoefijzer met een verhaal.
Hein de Haan woonde in het boerderijtje in het Vossenhol, nu wordt dit de Vossenlaan genoemd, en reed met zijn paard en tentwagentje in de Tweede Wereldoorlog passagiers van Vreeland naar het station Vreeland-Loenersloot en het ziekenhuis in Hilversum. Dit werd de Heintax genoemd.


In de oorlogsjaren werden er veel paarden door de Duitse Wehrmacht gevorderd. Hein de Haan had een paard dat sleepte met z’n achtervoet en waarschijnlijk kreupel was zodat de Duitsers het niet meenamen. Door die kreupelheid was vaak na één rit de teen van het ijzer al doorgesleten.


De smid, de vader van Anton Niessen, had er daarom een extra verdikte steunlip opgelast, gemaakt van een oude vijl, dat is harder dan normaal ijzer, tegen het doorslijten. Dit hoefijzer heeft 75 jaar op de koelbak bij Smederij Niessen gehangen en is nu geschonken aan de Historische Kring Loenen.

Als HKL zullen we dit geschenk een mooie plaats geven in onze “Ridderzaal”. 


Jubileumjaar én "Ridderzaal" geopend

Op zaterdag 19 januari werd het lustrumjaar van de Historische Kring Loenen feestelijk geopend. Tijdens een nieuwjaarsreceptie in de Ridderhofschool in Vreeland werd ook het zilveren jubileum van de HK Loenen gestart.  

Met een toespraakje van voorzitter Wouter Pijzel, waarin hij het belang van "historisch besef" naar voren bracht werd het woord door gegeven aan Juliëtte Jonker-Duynstee.  In vogelvlucht schetste zij de ontwikkeling van de historische kring Loenen waarna zij de aanwezigen meenam naar de lokaal. 

 Juliëtte opende hierna "de Ridderzaal" met een buitenmodel maar ook historische schaar en verklaarde de locatie voor geopend. Het betreffende lokaal wordt door de HK Loenen gebruikt als nieuwe vergader- en archieflokatie voor de Kring.  Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden aanwezigen met elkaar, met bestuursleden en mete de verschillende werkgroepen van de HK Loenen (Activiteiten, Redactie Vechtkroniek en Historisch Beeld Materiaal) verder praten en demonstraties bijwonen. Binnenkort een uitgebreider verslag onder "terugblik"


----------------------------------------------------


Gezocht:  Nieuw lid van de activiteitenwerkgroep van onze Kring 

Als gevolg van de verhuizing van één van onze leden van de "activiteiten werkgroep" naar een woonplaats buiten het aandachtsgebied van de HKL, is de werkgroep naarstig op zoek naar een vervanger m/v die ons team wil komen versterken. 

Wij zijn op zoek naar een lid die affiniteit heeft met het werk van de Historische Kring Loenen, die fantasie en creativiteit heeft en het leuk, en een eer vindt, om voor de leden van de HKL samen met collega-leden mooie en interessante activiteiten uit te zoeken en te organiseren.

Bent u geïnteresseerd, dan verwachten wij uw aanmelding via onze website.

----------------------------------------------------


 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De agenda en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.