Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------

Van de bestuurstafel.... 

Zoals eenieder wel ondervindt houdt het Coronavirus Nederland nog steeds in haar greep en horen we elke dag dat het virus nog lang niet verdwenen is. Nu de overheid blijvend adviseert om 1,5 meter afstand te houden, kunnen alle geplande activiteiten nog steeds niet op de agenda worden gezet. 
Nu het virus een tweede golf van besmettingen veroorzaakt heeft en van een mogelijk derde golf sprake is, wordt het onmogelijk om nieuwe excursies te organiseren, simpelweg omdat toegang tot historische locaties gebonden is aan beperkte toegang en veelal op tijdsplanning. 

De excursie het Castellum Hoge Woerd” is als gevolg van overheidsmaatregelen wederom verplaatst en zal mogelijk in mei plaats gaan vinden. Een mogelijke datum zal 15 of 22 mei 2021 zijn. De definitieve datum zal in de volgende Nieuwsbrief (eind april) vermeld worden.

De geplande, verplaatste, lezing van 15 april a.s. over WOII wordt verschoven naar een later tijdstip als gevolg van onvoldoende duidelijkheid over de mogelijkheid om fysiek samen te komen. 

Voor de lezing over de Drususgrachten blijft een eventuele doorgang gepland staan voor het najaar 2021.
 
Zodra er meer bekend is zullen nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden en zal dit kenbaar gemaakt worden via deze website en in de komende Nieuwsbrieven.
Eventuele betalingen voor deelname aan afgezegde excursies blijven geldig. Indien verplaatste excursies uiteindelijk geen doorgang vinden, dan zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd. 

----------------------------------------------------

 ALV 2020 - Hopelijk kan dit binnen afzienbare tijd weer op deze wijze gehouden worden


ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zoals u gewend bent, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) meestal plaats in maart van enig jaar.
Echter, als gevolg van beperkende overheidsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand en beperkt aantal aanwezigen, is besloten om de ALV op een later tijdstip te houden.
Reglementair moet een ALV binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gehouden worden.
Deze regel in acht nemend heeft het Bestuur besloten om de ALV op donderdag 3 juni 2021 te houden.
De ALV zal gehouden worden in de St. Nicolaaskerk in Vreeland omdat het houden van 1,5 meter afstand hier het beste te realiseren is. Aansluitend zal drs. Juliëtte Jonker een lezing houden. Aanvang en inhoud van de lezing zullen in de volgende Nieuwsbrief (eind april) en op de website kenbaar worden gemaakt.

----------------------------------------------------

 

De Historische Kring Loenen zoekt: nieuwe vrijwilligers
Voor de activiteitengroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste nieuwe vrijwilligers, die actief willen
meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de historische kring.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over historische onderwerpen uit ons aandachtsgebied of een excursie naar historische locaties en of gebouwen.
Ook het bemensen van onze stand tijdens historische manifestatie(s) zoals Open Monumentendag (OMD) of Jaarmarkten, behoort tot de activiteiten. Voor nadere informatie kunt u hierover contact opnemen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL 
(tel. 06-54207470 ).----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.