Historische Kring Loenen

 
 

Beeldbank

ONTWIKKELING BEELDBANK HISTORISCHE KRING LOENEN

In de loop van dit jaar zal de HK Loenen een beeldbank in gebruik nemen.  Dit is een programma dat via onze website benaderd kan worden.  Hier staan foto’s, beschrijvingen, videomateriaal en overige zaken op zodat die digitaal bekeken kunnen worden. Ook is het dan mogelijk om extra informatie bij een item aan te reiken waarmee we een bijbehorende beschrijving kunnen aanvullen. 

Op dit moment wordt achter de schermen door de werkgroep Historisch Beeldmateriaal gewerkt aan het inrichten van deze beeldbank, zoals o.a. het opslaan van materiaal, het maken van handleidingen etc. Door Corona is er vertraging ontstaan in de verdere uitvoering. Een aantal extra vrijwilligers is al benaderd voor deze klus. We zoeken nog mensen met kennis van Loenersloot, Nigtevecht en Nieuwersluis die materiaal dat we hebben kunnen voorzien van een goede beschrijving. 

We hopen een doorstart te maken en dan met de beeldbank “operationeel” te gaan.

Bedankt! 
In de afgelopen periode hebben we van verschillende mensen materiaal ontvangen dat voor ons als Historische Kring van belang is. 
• Van de heer H. van Asselt uit Abbenes mochten we een aantal foto’s ontvangen die vlak na de brand van de NH-Kerk gemaakt zijn. We zullen deze opnemen in de verzameling.  
• Van mevrouw B. Dijkstra-Verboom hebben we een aantal bouwtekeningen ontvangen van de aannemer Elema.  Deze moeten nog verder uitgezocht worden. 


Heeft u nog materiaal dat u wilt delen met ons (we scannen het in en geven het weer terug aan u) dan kunt u contact opnemen met Maarten Bootsma -  06-53833747