Historische Kring Loenen

 
 

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De HK Loenen, eigenaar van deze website, gaat zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan deze publicatie. Niettemin sluiten zij elke aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website HK Loenen aantreft. Wij aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit contacten met of via de organisaties en instanties, die op deze pagina's worden genoemd, noch voor het gebruik van de informatie die op deze pagina's is weergegeven.

Disclaimer 
Careful attention has been paid to the construction of our WWW pages; we however do not warrant the accuracy, or completeness of the information, text, graphics, links, and other items contained on these pages or any other relating page. The webmaster is not liable for any damage rersulting from contacts with or via the mentioned institutions or organisations.

Copyright
Met betrekking tot gebruikte materiaal wordt altijd nagegaan of deze onder copyright vallen. Als u, ondanks onze naspeuringen, meent dat in dat opzicht door de HK Loenen met copyright belast materiaal gebruikt is verzoeken we u om met ons contact op te nemen zodat we gezamenlijk daarvoor een oplossing kunnen realiseren