Historische Kring Loenen

 
 

Activiteiten

Voor alle lezingen en excursies geldt:
Als u ter plekke lid wordt is de toegang gratis.

--------------------------------------------------------------------

Donderdag 19 mei 2022 - “Opkomst en betekenis van het verenigingsleven in Nederland” 
James Kennedy is hoogleraar Moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn bekendste werk is Nieuw Babylon in aanbouw, Nederland in de jaren zestig, uit 1995.  
 

 In 2021 schreef hij het essay bij de maand van de geschiedenis: Aan het werk. Zij die hem kennen uit zijn columns in het dagblad Trouw, weten dat hij de kunst verstaat om ingewikkelde kwesties helder en duidelijk uit te leggen. Op 19 mei 2022 komt hij voor de HKL een lezing geven over de opkomst en betekenis van het verenigingsleven in Nederland – toegespitst op het fenomeen van de Historische Kringen.


Deze interessante lezing zal plaatvinden in het “Dorpshuis Vreeland”, Fetha 16, 3633 CT Vreeland. De aanvang is om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.
Graag tijdig aanwezig zijn i.v.m. het invullen van de presentielijst waarna een gratis kopje koffie voor u klaar staat. Toegang voor leden gratis; voor niet-leden € 5,- . De consumptie in de pauze is voor eigen rekening.

Aanmelding via: Lezing Kennedy .
Niet-leden kunnen het entreegeld overmaken op: NL53 RABO 0310 654 017 o.v.v. lezing Kennedy of telefonisch bij G. Hooft van Huysduynen 06-54207470.  

 

-------------------------------------------------- 

 

Zondag 15 mei 2022 Lezing over de restauratie/verbouwing van het voormalige Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) tot het hotel Flora Batava. 

 U kunt zich niet meer aanmelden, deze lezing is volgeboekt.

Hotel Flora Batava heeft in 2021 de Bronzen Troffel gewonnen. Deze Bronzen troffel wordt traditioneel uitgereikt aan het einde van de Open Monumentendag in Stichtse Vecht. In de Vechtkroniek nr. 56, uitgegeven november 2021, staat een uitgebreid artikel over de geschiedenis van Agnes Block en haar Vijverhof. 

Flora Batava 

Hotel Flora Batava ligt op Buitenplaats de Vijverhof. In 1670 kocht Agnes Block een hoeve op 14,5 hectare grond en stichtte de buitenplaats de Vijverhof. Agnes liet bij de buitenplaats een oranjerie, boomgaarden, sier- en moestuinen, lanen en verschillende vijvers aanleggen.
De buitenplaats was in verval geraakt na een lange periode als onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen dienst te hebben gedaan. In 2019 is er gestart met de restauratie van de buitenplaats en de wijziging van de buitenplaats in een hotelfunctie. Met steun van de Stichting Erfgoed Parels is het rijksmonument in ere hersteld. Het hele pand is van schoorsteen tot kelder onder handen genomen. Ornamenten zijn hersteld, daken zijn gerestaureerd, verflagen zijn verwijderd en weer opnieuw aangebracht, alle elektra en installaties zijn verwijderd en vervangen en een nieuwe serre is toegevoegd.

De lezing over de restauratie wordt gegeven door mevrouw Inge van de Ven, eigenaar van Hotel Flora Batava.

Locatie: Hotel Flora Batava, zaal Merian, Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis. Zaal open om 14.30 uur, start lezing 15:00 uur met aansluitend een wandeling door de tuin. Er is gelegenheid om een drankje te consumeren.

 --------------------------------------------------


11 juni 2022 - Fietsexcursie Loenderveen
Aan de fietsexcursie van 2017, naar de Angstel hebben de deelnemers altijd nog goede
herinneringen. Zo ook aan die van 2018 naar plekken met een verborgen geschiedenis.
Het leek ons een goed idee de traditie voort te zetten met een fietsexcursie naar
Loenderveen, en ik ben weer graag uw reisleider.

Het doel is meer oog te krijgen voor onze omgeving. Een vogelgids uit mijn jeugd heette
Zien is kennen. Ik zou het liever omkeren: Kennen is zien. Een excursie voorafgegaan
door een briefing, leert je beter te kijken naar het landschap. We gaan uitproberen of dit
ook voor deze excursie geldt.

Zoals steeds beginnen we met een ‘briefing’ bij mij aan huis: ik ga m.b.v. een hand-out
wat vertellen over droge en de natte vervening, over verschillen tussen de
Loenderveense plas en de Wijde Blik, over de Alambertskade, over de reconstructie van
het Moleneinde, de Horndijk, Veendijk en Bloklaan die o.l.v. Anton Mussert plaatsvond --
en hoe dit samen met de Cronenburgherbrug tot één groot plan behoorde.
Daarna fietsen we via Oud Over naar de Alambertskade. Onderweg stoppen we even bij
het punt waar ooit de Loenderveense vaart op de Vecht uitkwam, en even later bij de
molenvliet met uitzicht op de Loenderveense molen. Eenmaal bij het vogeluitkijkpunt op
de Alambertskade aangekomen, gaat Wendela Sandberg ons vertellen over het wonen
aan de kade, over schoonheid en bedreigingen (blauwalg en de rivierkreeft, en niet te
vergeten het plan dat niet doorging van een aparte vaarweg evenwijdig aan de Horndijk).
Aan het einde van de Veendijk gekomen staan we kort stil op de plek waar de
draagkracht van de Bloklaan werd uitgetest op een proefvlak waarbij o.a. wrakke
dakpannen werden gebruikt. We staan ook kort stil bij het drinkwaterkanaal.

 

Tenslotte op de Cronenburgherbrug aangekomen, bewonderen we het ontwerp van architect Van
Laren, zowel van de brug als van de beide huizen aan weerzijden. Ook proberen we ons
voor te stellen welk tracé Mussert had willen kiezen voor de Bloklaan ter plaatse. Nadat
we een blik geworpen hebben op de éénsprietbrug (waarvan er maar enkele zijn in
Nederland), en we de loop van het verdwenen Krakeellaantje bepaald hebben, nemen
we afscheid van elkaar.

Data: 11 juni, 14.00 tot uiterlijk 17.30 u.
Bij voldoende animo herhaling op 27 augustus 2022.

Deelnemers 16 personen per keer; leden gaan voor. Opgave via Sander Griffioen, Rijksstraatweeg 77,
3632AA, email: veelzicht@planet.nl ; tel. 0294231201 (zo nodig inspreken).