Historische Kring Loenen

 
 

Beleid persoonsgegevens en privacy 

Het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is reden voor de Historische Kring Loenen om beleid te formuleren met als doel de bescherming van persoonsgegevens die door de leden aan de HKL zijn toevertrouwd. Deze bescherming heeft als kenmerk dat de eigenaar van zijn/haar persoonsgegevens altijd het laatste woord heeft en daardoor onterecht gebruik of misbruik wordt voorkomen. Dit betekent het volgende: een persoon geeft de HKL toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken die ze nodig heeft om het lidmaatschap te registreren. Wanneer het lidmaatschap van betrokkene eindigt, zal de HKL de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij deze wil houden voor een ander doel dan actief lidmaatschap. Voor dit andere doel zal de HKL toestemming moeten vragen aan betrokkene die hier schriftelijk toestemming voor zal moeten geven.

Ook moet de HKL een plan hebben als persoonsgegevens wegraken, bijvoorbeeld door een ´lek´ of door diefstal.

De HKL gebruikt de persoonsgegevens voor de uitoefening van haar doel: de belangstelling voor de lokale geschiedenis in Loenen, Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis te stimuleren, het verrichten van onderzoek naar lokale geschiedenis, deze te bestuderen en de resultaten toegankelijk te maken voor een groter publiek.
Het bestuur van de HKL is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens van haar leden volgens de eisen daartoe gesteld in de AVG. Een persoon die zich als lid van de HKL heeft aangemeld, heeft daarmee toegestaan dat zijn persoonsgegevens mogen worden gebruikt. De HKL zal deze gebruiken en beschermen conform de eisen gesteld in de AVG.
 

Het betreft de volgende persoonlijke gegevens
- Datum begin (en einde lidmaatschap) 
- Administratie / lidnummer
- Naam; voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam
- Geslacht 
- Adres; Straat, postcode, huisnummer en eventuele toevoeging en woonplaats
- Mailadres 
- Bankrekeningnummer en betaalwijze 

Voor vrijwilligers worden enkel de naam- en adresgegevens genoteerd i.v.m. het rondbrengen van de Vechtkroniek en/of Nieuwsbrief.    

Persoonsgegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt door de Penningmeester gevoerd en staat derhalve op de computer van de Penningmeester.

Indien derden de ledenadministratie willen gebruiken, kan dat alleen na expliciete schriftelijke toestemming van leden.