Historische Kring Loenen

 
 

Weerbaar Water

 

Bron: Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie -  Fotograaf: Stichting Aquarius

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE KRIJGT FELBEGEERDE UNESCO WERELDERFGOED STATUS

 

 Door de Historische Kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen is samengewerkt in het project Weerbaar Water om op die manier een bijdrage te leveren in het traject om de UNESCO Werelderfgoedstatus te krijgen. Heel blij dat 't gelukt is! Voor overheden en eigenaren van forten etc. betekent deze erkenning wel dat de instandhouding van deze monumenten geborgd moet blijven. 


De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de felbegeerde status van Unesco Werelderfgoed gekregen. Daarmee komt een lang gekoesterde wens van de provincie Utrecht in vervulling, dat hoopt dat de status er onder meer voor zorgt dat de waterlinie uitgroeit tot een toeristische trekpleister.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie komt op de lijst te staan onder de naam 'Hollandse Waterlinies', omdat ook de Stelling van Amsterdam hierin wordt meegenomen. De Waterlinie is een complex aan sluizen, vestingen en forten dat eind negentiende eeuw dienst deed als verdedigingslinie. Door heel de provincie zijn nog sporen van het kolossale verdedigingswerk te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de Lunetten in Utrecht, of Fort bij Rijnauwen en Fort Jutphaas of Fort Nieuwersluis en Fort Nigtevecht.
Aan de uitverkiezing ging een jarenlange voorbereiding vooraf. We mogen trots zijn op deze internationale erkenning. Maar laten we nu niet vergeten, dat er met de erkenning ook een grote verantwoordelijkheid komt: er heel goed voor te zorgen. Door deze inschrijving heeft Nederland zich aan dat doel internationaal gecommitteerd."
Bron: o.a. TV-Utrecht

 fort Nieuwersluis - nu ook Unesco Wereld Erfgoed - en de "kazernekeuken ook "lekker" dichtbij ! 

 


NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE GENOMINEERD VOOR WERELDERFGOED
Op 6 april jl. berichtte de UNESCO dat besloten was om de 44ste World Heritage Conference dit jaar online te laten plaatsvinden vanuit Fuzhou in China tussen 16 en 31 juli. Op de agenda van deze 44ste Werelderfgoed vergadering staat de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Begin juni, ongeveer 6 weken vóór de vergadering, wordt het advies van ICOMOS verwacht, het adviesorgaan van UNESCO. We hopen natuurlijk dat het advies van ICOMOS positief is en dat er tijdens de Werelderfgoed vergadering tussen 23 en 27 juli besloten wordt om de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan de Stelling van Amsterdam. De beide linies kunnen daarna samen verder als een Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies. Vorig jaar werd de 44ste vergadering, in verband met Covid-19, tot nader order uitgesteld in de hoop de vergadering live te kunnen laten plaatsvinden. Bij UNESCO in Parijs is nu besloten om de vergadering online te houden.
Voor de Historische Kring Loenen is dit ook van belang omdat veel elementen van de NHW binnen ons gebied liggen en we samenwerken met de HK’s Maarssen en Breukelen binnen het project “Weerbaar Water”.

---------------------------------------------------------------------------

Boek “De Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Vechtplassen gebied” van Douwe Koen.
Tijdens de afsluiting van Open Monumentendag op 14 september jl. werd het prachtige en rijk geïllustreerde boek “ten doop” gehouden. Het beschrijft de  bijzondere geschiedenis van dit historisch militair erfgoed. Een geschiedenis die ook nog zichtbaar is in onze omgeving.  

Verkrijgbaar via de Historische Kring Loenen bij Maarten Bootsma ( m-c-bootsma@hetnet.nl ).   Prijs voor leden: € 8,--.   

Ook een leuk cadeau !