Historische Kring Loenen

 
 

Weerbaar Water

Bron: Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie -  Fotograaf: Stichting Aquarius

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE GENOMINEERD VOOR WERELDERFGOED
Op 6 april jl. berichtte de UNESCO dat besloten was om de 44ste World Heritage Conference dit jaar online te laten plaatsvinden vanuit Fuzhou in China tussen 16 en 31 juli. Op de agenda van deze 44ste Werelderfgoed vergadering staat de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Begin juni, ongeveer 6 weken vóór de vergadering, wordt het advies van ICOMOS verwacht, het adviesorgaan van UNESCO. We hopen natuurlijk dat het advies van ICOMOS positief is en dat er tijdens de Werelderfgoed vergadering tussen 23 en 27 juli besloten wordt om de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe te voegen aan de Stelling van Amsterdam. De beide linies kunnen daarna samen verder als een Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies. Vorig jaar werd de 44ste vergadering, in verband met Covid-19, tot nader order uitgesteld in de hoop de vergadering live te kunnen laten plaatsvinden. Bij UNESCO in Parijs is nu besloten om de vergadering online te houden.
Voor de Historische Kring Loenen is dit ook van belang omdat veel elementen van de NHW binnen ons gebied liggen en we samenwerken met de HK’s Maarssen en Breukelen binnen het project “Weerbaar Water”.

---------------------------------------------------------------------------
Expositie Weerbaar Water
In verband met de maatregelen die afgekondigd zijn om de Corona crisis te bestrijden is de expositie  gestopt. Voor actuele informatie:  www.weerbaarwater.nl

---------------------------------------------------------------------------
Fotowedstrijd “Nieuwe Hollandse Waterlinie”  
Begin maart 2020 heeft een kleine bijeenkomst op het Werk bij Maarsseveen plaatsgevonden waarbij de  prijzen zijn uitgereikt van deze wedstrijd.  U kunt de foto's zien via: KLIK HIER


Een aantal prijswinnaars en juryleden.  Werk bij Maarsseveen.


---------------------------------------------------------------------------

Boek “De Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Vechtplassen gebied” van Douwe Koen.
Tijdens de afsluiting van Open Monumentendag op 14 september jl. werd het prachtige en rijk geïllustreerde boek “ten doop” gehouden. Het beschrijft de  bijzondere geschiedenis van dit historisch militair erfgoed. Een geschiedenis die ook nog zichtbaar is in onze omgeving.  

Verkrijgbaar via de Historische Kring Loenen bij Maarten Bootsma ( m-c-bootsma@hetnet.nl ).   Prijs voor leden: € 8,--.   

Ook een leuk cadeau !