Historische Kring Loenen


 
 

Weerbaar Water

Fotowedstrijd “Nieuwe Hollandse Waterlinie”  
De fotowedstrijd is 31 december jl. geëindigd. De tweede helft van januari is de jury bijeen geweest en in februari/maart zal de uitslag verder bekend gemaakt worden. 

 


---------------------------------------------------------------------------

Expositie in Loenen
Tot en met 14 september was de expositie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie te zien in de NH-kerk aan de Dorpsstraat 49.   

---------------------------------------------------------------------------

Boek “De Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Vechtplassen gebied” van Douwe Koen.
Tijdens de afsluiting van Open Monumentendag op 14 september jl. werd het prachtige en rijk geïllustreerde boek “ten doop” gehouden. Het beschrijft de  bijzondere geschiedenis van dit historisch militair erfgoed. Een geschiedenis die ook nog zichtbaar is in onze omgeving. Het boek is gewoon verkrijgbaar binnen onze Kring bij Maarten Bootsma (m-c-bootsma@hetnet.nl).

Expositie Weerbaar Water 
In april en mei is deze expositie nog te zien in het streekmuseum Vredegoed in Tienhoven. Een museum gerund door vrijwilligers en in meerdere opzichten de moeite waard om te bezoeken. Voor actuele informatie:  www.weerbaarwater.nl