Historische Kring Loenen

 
 

Ander nieuws


Provincie Utrecht helpt Loenense monumenten bij restauratie
Om ervoor te zorgen dat rijksmonumenten toegankelijk en behouden blijven voor het publiek, draagt de provincie 5,2 miljoen euro bij uit het fonds Erfgoedparels. Dit geld is bedoeld voor het onderhoud en restauratie van 17 rijksmonumenten.

Zo worden, naast andere restauraties in de provincie, in Loenen de Grote Kerk van de Hervormde Gemeente en de parkaanleg bij buitenplaats Beek en Hoff gerestaureerd.