Historische Kring Loenen

 
 

Ander nieuws

Provincie Utrecht helpt Loenense monumenten bij restauratie

Om ervoor te zorgen dat rijksmonumenten toegankelijk en behouden blijven voor het publiek, draagt de provincie 5,2 miljoen euro bij uit het fonds Erfgoedparels. Dit geld is bedoeld voor het onderhoud en restauratie van 17 rijksmonumenten.
Zo worden, naast andere restauraties in de provincie, in Loenen de Grote Kerk van de Hervormde Gemeente en de parkaanleg bij buitenplaats Beek en Hoff gerestaureerd. 


VOOR IN DE BOEKENKAST
Elsenburg, de verdwenen buitenplaats.
Het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht. 
Redactie Hans van Bemmel, Jaap Kottman en Jan Simonis
Uitgeverij Verloren, Hilversum ISBN 9789087048341, € 25,- 

Elsenburg bevond zich in Maarssen even ten zuiden van Goudestein. Er was in feite niet één Elsenburg, maar drie verschillende huizen van die naam. In een periode die minder dan twee eeuwen omspande werd het eerste oude huis van rond 1640, na ongeveer 75 jaar vervangen door een blokvormig huis dat als volwaardige residentie dienst kon doen. Tachtig jaar later werd dit weer vervangen door een huis dat alles in de Vechtstreek aan pracht en praal overtrof, maar dat nog geen twintig jaar later gesloopt werd. Alle ingrediënten dus voor een spannende cultuurgeschiedenis! 

Het boek opent met een hoofdstuk over het buitenleven aan de Vecht, en eindigt met een hoofdstuk over neergang en afbraak die heel de buitenplaats-cultuur in ons land trof. Wie over het hoe en waarom van die kaalslag leest verwondert zich niet meer over het verdwijnen van buitenplaatsen, maar eerder over het feit dat zoveel in de Vechtstreek aan de slopershamer ontsnapte. De historische kring Loenen feliciteert de redacteuren en de historische kring Maarssen met dit schitterende boek over een verdwenen buitenplaats.

Namens de Vechtkroniek
Sander Griffioen 


------------------------------------------------------------ 

75 jaar vrijheid (maar nu even wat minder)

In deze bijzondere periode waarin we een deel van onze vrijheid tijdelijk inleveren herdenken en vieren we tevens 75 jaar vrijheid. 


Naar een idee van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen hebben de drie Historische Kringen in Stichtse Vecht, de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht, de Oranjevereniging Breukelen samen met de initiatiefnemer  een 20 pagina’s  tellende krant in kleur gemaakt over de bevrijding van de kernen in Stichtse Vecht, over wat daar aan vooraf ging en over vrijheid. Deze krant zal op 23 april a.s. verschijnen als bijlage bij de VAR.


Burgemeester Ap Reinders ontving het eerste exemplaar van de Vrijheidskrant. In verband met de Coronamaatregelen is deze niet officieel overhandigd maar ‘afgegeven’ op Goudestein. Voor de burgemeester en voor ons allemaal geldt dat we dit jaar samen herdenken en vieren, maar wel op nodige afstand van elkaar. Wellicht dat deze krant kan bijdragen aan het samen terugkijken naar een donkere periode. Toen vierden we bevrijding arm-in-arm, nu doen we het met de krant. Een krant over wat hier in onze omgeving gebeurde in de oorlogsjaren en wat nooit vergeten mag worden. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. 


Een bewaarexemplaar voor lezers en kijkers, want naast bijzondere verhalen staan er ook vele historische foto’s en andere afbeeldingen in. Kortom, een krant voor jong en oud.