Historische Kring Loenen


 
 

Ander nieuws

Tentoonstelling over polder- en korenmolens in het Vechtstreekmuseum Maarssen.

Van 1 maart 2019 tot en met 15 september 2019 organiseert het Vechtstreekmuseum in Maarssen een tentoonstelling met als onderwerp de molens langs en nabij de Vecht (in Stichtste Vecht en in Weesp). Er worden 15 bestaande molens gepresenteerd namelijk Molen de Ruiter (Vreeland), Molen de Hoop en De Loenderveense Molen (beide Loenen), De Garstenmolen en De Hoekermolen (beide Nigtevecht), De Kortrijkse Molen (Breukelen), De Kockengense Molen en De Spengense Molen (beide in Kockengen), De Oukoper Molen (Nieuwersluis), De Westbroekse Molen en de Buitenwegse Molen (beide in Oud Zuilen), De Trouwe Wachter (Tienhoven) en de drie molens in Weesp, De Vriendschap, De Eendraght en Het Haantje.

Verder wordt er in de tentoonstelling aandacht besteed aan verschillende thema’s zoals:
-         de bouw van de molen, molens in verval en verdwenen molens;
-         het ambacht van de molenaar;
-         waterbeheer vroeger en nu.

Dankzij de Foto en Videoclub Loenen zijn alle molens op een bijzondere wijze in beeld gebracht. Daarnaast zijn er veel bruikleengevers bij de tentoonstelling betrokken, die geheel belangeloos hun objecten tijdelijk aan het museum wilden afstaan. En niet onvermeld mag blijven dat deze tentoonstelling met grote betrokkenheid van de molenaars tot stand komt.   

 

Archief burgemeester Schiethart ontsloten
Burgemeester Schiethart was de langstzittende burgemeester van Vreeland: 35 jaar (1911-1946). Van zijn installatie en zijn terugkomst na de Bevrijding (hij is 4 maanden uit zijn ambt gezet geweest door de Duitsers) zijn prachtige fotoboeken gemaakt. 

 


Ook het fotoboek dat bij zijn 25-jarig jubileum als burgemeester is aangeboden is uniek en geeft een mooi beeld van Vreeland in 1936. Zijn zoon Gerard, die opgroeide in Vreeland, is een aantal jaren geleden overleden. Zijn kinderen hebben het hele archief van meerdere generaties Schiethart, bestaande uit deze en andere fotoboeken, prentbriefk aarten, krantenartikelen, brieven en aktes, in bewaring gegeven aan het RHC Vecht en Venen. Achterneef Wiel Schiethart heeft dit archief gedurende twee jaar ontsloten en beschreven. Dat proces in onlangs tot een einde gekomen. Het archief is dus nu te raadplegen en in te zien in Breukelen.