Historische Kring Loenen


 
 

Lezingen en Excursies 

 

--------------------------------------------------------------------

28 November 2019 “De archeologische schatkamer Leidsche Rijn” 
Lezing in Dorpshuis Vreeland - 20:00 uur
Erik Graafstal en Herre Wynia, gemeentelijke archeologen van Utrecht zullen ons meenemen in de verhalen over de opgravingen in de Leidsche Rijn: o.a. schepen uit de Romeinse en schepen uit de vroeg-middeleeuwse tijd. Wat is er gevonden bij Rijnvliet? Waarom lag juist daar de brug over de Oude Rijn etc. Tijdens deze lezing zullen de archeologen de laatste stand van zaken van het archeologisch onderzoek, dat nog steeds doorgaat, presenteren. Deze lezing krijgt in het voorjaar 2020 een vervolg als de sprekers ons rondleiden door het Castellum Hoge Woerd. Dit is een moderne interpretatie van een Romeins fort op de plek waar ooit Romeinen de grens bewaakten.

Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen €3,--.

------------------------------------------------------------

Donderdag 12 maart 2020 Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing
Na de algemene ledenvergadering zal Ben van Doesburgh, voorzitter van Old Course Loenen een lezing geven over over golf in Loenen, in het verleden maar ook in het heden. 

De ledenvergadering begint om 19:30 uur, de aansluitende lezing om 20:30 uur

------------------------------------------------------------

Donderdag 16 april 2020 “75 jaar Bevrijding” lezing in ’t Web, 20:00 uur,  Loenen aan de Vecht
Maarten Bootsma zal met deze lezing, aan de hand van veel beeldmateriaal, de periode van mobilisatie tot en met bevrijding belichten waarbij de impact op alle dorpen van de voormalige gemeente Loenen aan de Vecht naar voren komen.


------------------------------------------------------------

Donderdag 11 juni 2020 “Grote brand Ned. Hervormde Kerk, Loenen aan de Vecht”
Op deze dag is het precies 75 jaar geleden dat er brand uitbrak in wat sommigen
wel “het mooiste gebouw” van Loenen noemen. De oorlog was net afgelopen en
bij een reparatie aan het dak vatte de kerk vlam. Er is een aantal foto’s van net na
de brand maar er is ook veel andere informatie over de brand en de daarop
volgende restauratie.  Na afloop van de lezing is het mogelijk door de kerk te
wandelen en op een aantal plaatsen nader geïnformeerd te worden.  
De lezing wordt verzorgd in samenwerking met de Hervormde Gemeente
Loenen. Vindt plaats in de Grote Kerk en begint om 20:00 uur. 


------------------------------------------------------------

25 jaar Historische Kring is een mooi moment om ook stil te staan bij 25 jaar Vechtkroniek. De Vechtkroniek is immers voor alle leden het meest zichtbare onderdeel van de Historische Kring Loenen. Wat is er zo al verschenen in die 51 nummers? Daar blikt eindredacteur en redactielid vanaf het eerste nummer Juliëtte Jonker-Duynstee op terug. Zij neemt u met tientallen foto’s en kaarten mee naar de grote en kleine verhalen van Loenen, Vreeland, Nieuwersluis, Nigtevecht en Loenersloot die in de honderden artikelen beschreven zijn. 


Zo gaan we op pad naar het begin van onze gemeente, reizen langs bestuurlijke en geografische ontwikkelingen van de kernen, leren vele inwoners, van middenstanders en kunstenaars tot bestuurders en beroemdheden kennen en blikken we terug op jubilea, verdwenen gebouwen en persoonlijke herinneringen. Van brandweer tot burgemeester, van wijkverpleegster tot waterpomp, van slager tot smid en van buitenplaats tot nieuwbouwwijk, het passeert allemaal de revue. Zo zal duidelijk worden hoe belangrijk lokale geschiedschrijving is en hoe bijzonder het is dat veel mensen zich al 25 jaar inzetten om deze te ontsluiten en te verspreiden.--------------------------------------------------------------------