Historische Kring Loenen

 
 

Lezingen en Excursies 


14 maart 2019:   Algemene Ledenvergadering

Dorpshuis Vreeland.  Aanvang: 19:30 uur

Het bestuur nodigt hiermee alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 maart 2019 in het Dorpshuis, Fetha 16, Vreeland. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA

1.     Opening door de voorzitter

2.     Vaststelling agenda

3.     Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2018 en het jaarverslag 2018*

4.     Mededelingen van het bestuur

5.     Financieel verslag 2018* en de begroting 2019*; benoeming leden kascommissie

6.     Update beleidsplan

7.     Bestuurssamenstelling

8.     Rondvraag

9.     Sluiting (rond 20.15 uur)

*De bedoelde stukken zijn in de zaal beschikbaar. Mocht u van tevoren de stukken willen inzien, dan kunnen deze vanaf 7 maart worden opgevraagd via secretaris Desirée Gerritsen, e-mail: wdgerritsen@gmail.com


Gevolgd om 20:30 uur door een lezing over de Nieuwe Hollandse Waterlinie  

Deze lezing zal gegeven worden door dhr. Bas Kreuger. De lezing is voor leden gratis en niet-leden betalen € 2,-- incl. een kopje koffie of thee. Lid worden kan ook en in dat geval geldt dat de toegang gratis is. 

--------------------------------------------------------------------

25 mei, 15 juni en 13 juli:  Fietstochten naar plekken met een verborgen geschiedenis 

Ter gelegenheid van het jubileum komt de Vechtkroniek uit met een heel speciaal nummer: vijftig pagina’s over vijfentwintig plekken in onze regio met een verborgen geschiedenis. Omdat de fietsexcursie 2017 naar twee plekken aan de Kromme Angstel een succes bleek, willen we dit jaar dezelfde opzet volgen voor een tocht langs (een keuze uit) de vijfentwintig plekken. Nadere gegevens volgen in de volgende nieuwsbrief en op de website; dan wordt ook de inschrijving geopend. U kunt nu alvast de data noteren: 25 mei, met herhalingen op 15 juni en 13 juli. Per keer kunnen 16 personen deelnemen.

Alle keren beginnen we met een instructiebijeenkomst aan huis bij Sander Griffioen, uw reisleider.

Illustratie bij één van de plekken: "Klein Muiden" in Nigtevecht in vroeger tijden.