Historische Kring Loenen

 
 

Lezingen en Excursies 

------------------------------------------------------------ 

Voor alle lezingen en excursies geldt:  
Als u ter plekke lid wordt is de toegang gratis.
 

------------------------------------------------------------ 

Uitgesteld: Lezing “Drususgrachten” 

Voor de lezing over de Drususgrachten blijft een eventuele doorgang gepland staan voor het najaar 2021. Zodra een definitieve datum en tijd bekend is, zullen wij u hierover berichten. 

------------------------------------------------------------ 

Excursie Castellum Hoge Woerd  

De eerder uitgestelde excursie naar het “Castellum Hoge Woerd”, die zou plaatsvinden in mei a.s., is door de contactpersoon van het Castellum als gevolg van de overheidsmaatregelen verplaatst naar het najaar van 2021. Wij hopen van ganser harte dat deze excursie dan wel door kan gaan. 


 ------------------------------------------------------------