Historische Kring Loenen


 
 

Recent materiaal en Nieuws

Nieuws van werkgroep Historisch Beeldmateriaal

Vanuit de werkgroep hebben in de afgelopen periode presentaties plaatsgevonden bij de Ouderenkring (Hervormde Gemeente) en bij de Zonnebloem.
In november zal een presentatie worden gehouden over de 60er en 70er jaren.
Datum en locatie zijn nog niet helemaal bekend, maar in de volgende nieuwsbrief en op de website zal vermeld worden wanneer en waar deze presentatie gehouden zal worden. 

Binnengekomen materiaal:
Er zijn veel mooie foto’s binnengekomen van dhr. J. Bikker. In de 70er jaren was hij leraar op de Chr. Lagere School.  Een deel van dit materiaal is al gebruikt bij bovenstaande presentaties maar we zullen zeker nog meer laten zien. Zo zijn er o.a. foto’s van activiteiten op de school, van een Koninginnedag en van de nieuwbouw op Wallestein.

Van dhr. J.L. de Veer zijn door hem gemaakte films op dvd ontvangen uit de jaren 1995 – 2007.  O.a. van de viering van 50 jaar Bevrijding, commandowisseling bij de Brandweer, ’t Kampje, Molen de Hoop en nog veel meer. In de komende periode zullen we hiervan zeker materiaal tonen, maar het moet eerst verder door de werkgroep bekeken worden.

Heel hartelijk dank voor bovengenoemd historisch materiaal uit onze dorpen ! 

Als u nog beeldmateriaal heeft: We scannen het graag in en geven het u weer terug in de originele staat. Neem dan even contact op met Maarten Bootsma (mail: m-c-bootsma@hetnet.nl of tel. 234913). 


Samenwerking het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen
Vanuit de werkgroep zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken voor verdergaande samenwerking met het RHCVV om ons beeldmateriaal op een professionele beeldbank te tonen. We zijn al ver gevorderd maar moeten de financiële en bepaalde juridische aspecten nog verder in kaart brengen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling met een goede kans van slagen om het materiaal dat wij al verzameld hebben dan ook te kunnen laten zien op een goede en kwalitatieve manier. 


Onderstaand een aantal platen uit onze collectie, niet de  bovengenoemde aanwinsten!