Historische Kring Loenen

 
 

Recent materiaal en Nieuws

Nieuws van werkgroep Historisch Beeldmateriaal

De voorgenomen presentatie 60er en 70er jaren wordt doorgeschoven naar 2020.  Mede in het kader van de verschillende andere activiteiten dit najaar maar ook omdat de voorbereiding meer tijd kost. 

Als u nog beeldmateriaal heeft: We scannen het graag in en geven het u weer terug in de originele staat. Neem dan even contact op met Maarten Bootsma (mail: m-c-bootsma@hetnet.nl of tel. 234913). 


Samenwerking het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen
Vanuit de werkgroep zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken voor verdergaande samenwerking met het RHCVV om ons beeldmateriaal op een professionele beeldbank te tonen. We zijn al ver gevorderd maar moeten de financiële en bepaalde juridische aspecten nog verder in kaart brengen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling met een goede kans van slagen om het materiaal dat wij al verzameld hebben dan ook te kunnen laten zien op een goede en kwalitatieve manier. 


Onderstaand een aantal platen uit onze collectie, niet de  bovengenoemde aanwinsten!