Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 600 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden

____________________________________

Ook benieuwd naar de antwoorden van de PUBQUIZ van 1 mei 2024 in de feesttent ? 

KLIK HIER

____________________________________

Van de bestuurstafel:  terugblik ALV

De Grote Kerk in Loenen vormde een schitterende entourage voor onze ledenvergadering van 21 maart jl. Een prettig verlopen ALV die was overgoten met een lustrumsausje vanwege het 30 jarig bestaan. De vergadering werd ruim bezocht. De penningmeester meldde in zijn financieel jaarverslag over 2023, bevestigd door de kascommissie, dat de HKGL er financieel goed voor staat. Invulling van bestuursfuncties is ingewikkeld. Zo nam het bestuur na 9 jaar afscheid van secretaris Desirée Gerritsen. Als dank voor haar inzet ontving zij een mooi pakket van Prinselijk Proeven. Helaas is er nog geen opvolging voor deze rol binnen het bestuur. Datzelfde geldt voor de functie van voorzitter. Als er leden zijn, die bereid zijn wat tijd in de vereniging te steken, zijn zij van harte welkom binnen het bestuur. Dit jaar gaat de HKGL investeren, o.a. in modernisering van de website, zodat informatie makkelijker terug te vinden is.

Namens de lustrumcommissie gaf Jan-Willem van der Linden een enthousiaste pitch over dé lustrumactiviteit van 2024, de pubquiz op 1 mei, die de HKGL in nauwe samenwerking met de Oranjevereniging Loenen aan de Vecht organiseert. Er wordt veel verwacht van de onderlinge ‘strijd’ tussen de teams uit de verschillende kernen van de voormalige gemeente Loenen. Aanmelden is niet nodig en iedereen kan meedoen, maximale teamgrootte is 5 personen.

Zoals eerder gemeld wordt de nieuwsbrief vanaf nu ook per mail verstuurd. Op relatief korte termijn zal de fysieke uitgave verdwijnen. Zie hierover bericht verderop in deze nieuwsbrief.
De ledenvergadering heeft de nieuwe opzet van de contributies 2024 goedgekeurd. Geen verhoging, maar een kleine aanpassing zoals hieronder vermeld staat:
- Standaard contributie: € 19,-
- Gezinslid: € 8,-
- Administratiekosten (indien geen automatische incasso): € 2,- extra
- Portokosten (indien verzending Vechtkroniek per post, 2x / jaar): € 4,50 extra

---------------------------------------------------

Wilt u meer weten over onze Beeldbank ?  Klik hier
---------------------------------------------------


De HK-Loenen zoekt enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).
---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.