Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------

VAN DE BESTUURSTAFEL

Oud-voorzitter Wouter Pijzel: Mensen plezier geven in hun nuttige werk als vrijwilliger

De tijd als voorzitter is voorbijgevlogen. Dat betekent dat het leuk was. Mijn medebestuurders waren dan ook toppers. Eén van de leukste projecten vond ik het scholenproject waar wij plaatselijke kastelen die er niet meer staan samen met basisscholieren uit de voormalige gemeente Loenen in 3D hebben geprint. Op dat moment was dat heel nieuw en ik kon mijn passie “innovatie” optimaal verbinden met de doelstelling van de Historische Kring. Met Juke als nieuwe voorzitter heeft de HK zeker ook weer een voorzitter gevonden met een passie. In dit geval forten!

Nieuwe voorzitter Juke van Niekerk: jong en oud verbinden met de historie van Loenen.

Vanuit mijn functie als directeur van forten- en waterlinie stichting Liniebreed Ondernemen kwam ik het kader de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO werelderfgoed) al veel enthousiaste vrijwilligers van de HKL tegen. Mijn liefde voor ons prachtige Vechtdorp daarbij opgeteld, maakte dat ik niet lang hoefde na de denken over de vraag of ik de rol van voorzitter wilde bekleden. Speerpunten voor mij zijn meer historisch besef bij alle inwoners van de voormalige gemeente Loenen, toegankelijke informatie en diversiteit, want iedereen is welkom om meer te leren over ons Loenens erfgoed of om het uit te dragen! 

Oud-bestuurslid en lid Activiteiten Werkgroep: Gerrie Thijs.

Met heel veel plezier ben ik de laatste 10 jaren betrokken geweest bij de HKL. Het bedenken en organiseren van excursies en lezingen is inspirerend om met elkaar te doen; het is fijn om op deze manier kennis over onze historische omgeving te kunnen overdragen. Ik ben ervan overtuigd dat we met Janneke een ervaren en enthousiaste bestuurder hebben gevonden, die op allerlei manieren een nieuwe impuls gaat geven aan de HKL.

Nieuw bestuurslid en lid Activiteiten Werkgroep:
Janneke Kolijn.

Regelmatig heb ik met veel plezier deelgenomen aan activiteiten die door de werkgroep zijn georganiseerd. Toen Gerrie mij vroeg om haar plek in te vullen was dat best lastig want zo’n enthousiast bestuurder/werkgroep lid opvolgen!! Dat is het leuke van de HKL, de vrijwilligers in de diverse werkgroepen en in het bestuur zijn enthousiast, betrokken, hebben enorm veel inzet en zijn steeds op een creatieve manier bezig met hun vrijwilligerswerk. Dat is ook de manier waarop ik mij wil inzetten om de HKL in de komende jaren op een enthousiaste, betrokken en creatieve manier verder te ontwikkelen.

Oud-bestuurslid Beeldmateriaal: Maarten Bootsma:

“Er is in de afgelopen jaren veel moois ‘opgediept’ en ‘aangereikt’. Belangrijk om dat te laten doorgaan.  Maar niet alleen het verleden is van belang, zeker ook de toekomst.  Trefwoorden voor mij zijn: verjonging, beeldbank, social media en meer voor de jeugd.  Een wens is een eigen honk, want dat maakt werken met beeldmateriaal eenvoudiger, maar is erg moeilijk te realiseren. Belangrijk voor ieder bestuurslid blijft de factor beschikbare tijd en de energie die het geeft als alles lekker draait. Veel plezier en goeds gewenst voor het nieuwe bestuur”. 

Nieuw-bestuurslid Beeldmateriaal: Micha Cluysenaer:

“Kennis over en inzicht in de geschiedenis van je eigen omgeving is gewoon leuk maar ook heel belangrijk en waardevol, voor zowel jong als oud. Als je weet dat op de hoek van de Straatweg en de Bloklaan in Loenen eeuwenlang een robuust kasteel heeft gestaan, waarvan de fundamenten nog in de grond zitten, dan kijk je toch anders naar dat terrein en begrijp je dat we daar niet moeten bouwen. Het bevordert historisch besef en inzicht in ontwikkelingen en wie weet maatschappelijke betrokkenheid. Wie wil daar nou niet aan bijdragen?” 


----------------------------------------------------

Op 16 september werd de Algemene Ledenvergadering gehouden, aansluitend werd een lezing gehouden door drs. Juliette Jonker over "Het leven in de Vechtstreek tussen 1900 en 1925". 


In het tweede deel van het boek wordt aan de hand van prentbriefkaarten een reis langs de Vecht gemaakt van Utrecht tot Muiden. De teksten van de inleidingen zijn geschreven door Juliette Jonker, de ‘virtuele reis’ door Edward Munnig Schmidt.  ----------------------------------------------------

De Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers
De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse hebben in de historie van onze mooie omgeving.  Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken én meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen. Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over historische onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren of voorbereiden van een excursie naar historische locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens historische manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. 

Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).

----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.