Historische Kring Loenen


 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

Belangrijke mededeling: 
De fietstocht van 13 juli is inmiddels volgeboekt.
Degenen die graag mee willen maar op de 15e juni niet in de gelegenheid zijn kunnen zich op een wachtlijst laten plaatsen voor extra fietstocht later dit jaar. 

  

Het Bestuur
Algemene Ledenvergadering 2019 - een korte terugblik. 

Op 14 maart jl. legde het bestuur in het Dorpshuis Vreeland ‘rekening en verantwoording’ af voor het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2018. Het was een ontspannen vergadering, waarbij het jaarverslag van de secretaris, de ALV notulen van 8 maart 2018, het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 werden toegelicht. De gezonde financiële situatie van de vereniging met een licht groeiend ledenaantal en goed draaiende werkgroepen gaf voor de aanwezigen geen aanleiding kritische vragen te stellen. Vervolgens werden de stukken door de aanwezige leden goedgekeurd en werd het bestuur décharge verleend. Met de komst van Peter Thiemann (PR) in het bestuur in mei 2018 is het bestuur weer volledig op sterkte.


Na de terugblik werd de aandacht verplaatst naar nu en naar de toekomst. De aftrap van het lustrumjaar 2019 werd nog even genoemd, met de officiële opening van het nieuwe HKL onderkomen in De Ridderhof school in Vreeland. De actieve groep HKL vrijwilligers kreeg een pluim van de voorzitter en lof was er ook voor de makers van de nieuwe website. In het kader van het 25 jarig bestaan toonde Wouter Pijzel de eerste uitgave van de Vechtkroniek. Twee leden van het eerste uur van de HKL, Juliëtte Jonker en Maarten Bootsma, werden met naam genoemd omdat ze nog altijd actief betrokken zijn bij de vereniging. Juliëtte Donker-Duynstee maakte van de gelegenheid gebruik de leden te attenderen op de Lustrumlezing op 21 september a.s. over 25 jaar Vechtkroniek. Een datum om te onthouden.

De voorzitter, Wouter Pijzel, sloot af met een oproep aan de leden om suggesties te doen voor de Bronzen Troffel 2019 en voor een nieuwe lid voor de Activiteiten Werkgroep. De penningmeester nodigde de leden uit mee te denken over passende projecten waar we het legaat van mevrouw Schras voor kunnen inzetten. 

----------------------------------------------------

Open Monumentendag

Voor de komende Open Monumenten Dag zijn wij op zoek naar panden en/of tuinen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de “Bronzen Troffel”.
De “Bronzen Troffel” is een prijs voor het beste restauratie project in Stichtse Vecht van een historisch pand en/of tuin. Indien u denkt een kandidaat te hebben voor de “Bronzen Troffel” dan kunt u dit aangeven aan mw. Gerrie Thijs via email: gerriethijs@hotmail.com 


----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De agenda en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering. 
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.