Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------

Van de bestuurstafel

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit jaar met onder meer de activiteiten voor het najaar 2022 en een terugblik op de activiteiten die tot en met juni hebben plaatsgevonden.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u meer weten over de nieuwe Beeldbank ?  Klik hier
-------------------------------------------------------------------------------------------


Terugblik Algemene Ledenvergadering:

De jaarlijkse ledenvergadering op 14 april jl. met verslaglegging over het verenigingsjaar 2021 werd bijgewoond door zo’n 35 leden. Naast reguliere zaken als goedkeuring van de ALV notulen van 2021 en goedkeuring van het financieel jaarverslag 2021 werd er kort stil gestaan bij de uitdaging in continuïteit binnen het bestuur. Met name de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Deze zoektocht is erop gericht iemand te vinden die interesse heeft in en verbinding kan maken naar nieuwe media. Dit hoeft geen historicus te zijn, maar wel een inwoner van de voormalige gemeente Loenen. De functie vraagt niet veel tijd, maar het is van belang dat de vereniging van een gezicht wordt voorzien.
Oproep aan de leden is om mee te denken over een geschikte kandidaat.
In zijn toelichting op de financiën gaf penningmeester Bert IJpeij aan dat er een licht dalende lijn is in het aantal leden, met name veroorzaakt door de verminderde activiteiten vanwege de Corona perikelen. Het oordeel van de kascommissie was dat de penningmeester de financiën goed op orde heeft.

Tijdens de ALV nam het bestuur afscheid van Peter Thiemann als bestuurslid PR. Bert IJpeij bedankte hem voor zijn inzet in de afgelopen bestuursperiode, waarbij het accent lag op het samenstellen
van de Nieuwsbrief.

Namens de werkgroep historisch beeldmateriaal gaf Matthijs Geuze een mooie presentatie over de huidige status van de beeldbank. Er waren reeds 100 foto’s online gezet en zo’n 1000 foto’s gedigitaliseerd.
Afgelopen periode was het bestuur naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid om Peter Thiemann te vervangen, en die de PR over gaat nemen en deze heeft zich aangemeld; Hans de Boom wordt vanaf 1 juli bestuurslid P.R. Deze benoeming wordt de volgende algemene ledenvergadering bekrachtigd.
De werkgroep Beeldmateriaal is blij met vijf nieuwe vrijwilligers, die foto’s voor de beeldbank gaan beschrijven. Op 23 mei jongstleden volgden zij een eerste kennismakingsworkshop in ’t Web in
Loenen. Binnenkort volgt een tweede workshop en gaan zij aan de slag met een grote collectie foto’s. Houdt u de beeldbank (op onze eigen website www.hkloenen.nl) vooral in de gaten!

In het voorjaar hebben diverse excursies en lezingen plaatsgevonden plaats gevonden. Na afloop van de prettig verlopen vergadering volgde een lezing van Ruth van der Puijl over Kasteel de Nederhorst.

----------------------------------------------------

De HK-Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).

---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.