Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 600 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden

---------------------------------------------------

Van de bestuurstafel 

Met de komst van de herfst moeten we weer aan de slag om de tuin, de straat en stoep bladvrij te maken. Dat geeft ruimte. In onze vereniging ontstaat er met enige regelmaat ook ruimte. Binnen het bestuur is er ruimte voor een voorzitter en een secretaris. Ook een aantal werkgroepen hebben ruimte voor versterking. Heeft u interesse of wilt u meer informatie?   Wij horen graag van u.

 

Van alle activiteiten die er plaatsvinden binnen en buiten onze kring houden wij u op de hoogte via de nieuwsbrief en de website. Zoals we tijdens de ledenvergadering meldden, nemen de kosten van drukwerk enorm toe. We gaan daarom over naar een nieuwsbrief in digitale vorm. De besparingen komen ten goede aan de Vechtkroniek, ons zeer gewaardeerde tijdschrift. Het nieuwe jaar is een overgangsjaar: u ontvangt de nieuwsbrief in uw brievenbus en per email. Een actueel bestand van de emailadressen wordt nu van groot

 

belang. Op 7 oktober stuurden we u een bericht over een symposium dat we samen met de Stichting Tussen Vecht en Eem organiseerden. Heeft u dat bericht niet ontvangen en gebruikt u wel email? Stuurt u dan een email naar Bert Ypey (Lpypey@gmail.com), zodat we in 2024 de nieuwsbrief naar u kunnen mailen. 

Workshop van werkgroep Beeldmateriaal
Op onze beeldbank staan steeds meer prachtige foto’s. Dat gaat niet vanzelf. Ze moeten worden gescand, beschreven en ingevoerd. Iedere bezoeker van de beeldbank geniet daarna van het resultaat.
Dit najaar organiseert de Werkgroep Beeldmateriaal weer een workshop ‘Foto’s beschrijven en invoeren’. Heeft u belangstelling om in uw eigen tijd en tempo mee te helpen de beeldbank uit te breiden? U bent welkom. Enige handigheid met computers en affiniteit met geschiedenis is een aanbeveling.
Aanmelden via beeldbank@hkloenen.nl .       Datum wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

 

 

---------------------------------------------------

Wilt u meer weten over onze Beeldbank ?  Klik hier
---------------------------------------------------

De HK-Loenen zoekt enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).
---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.