Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

Actueel: 

Lezing van 11 juni is uitgesteld
De lezing over de brand in de Grote Kerk op 11 juni moeten we vanwege de Corona-crisis helaas verzetten
naar een moment waarop dat wel is toegestaan volgens de regelgeving van de overheid. Via deze website en de regionale pers zullen we u op de hoogte houden. 


Bijlage bij de VAR over de Tweede Wereldoorlog in Stichtse Vecht
Bij de VAR van 23 april is een extra bijlage van 20 pagina's gevoegd. Ook op verschillende andere manieren kunt u er straks kennis van nemen Een extra krant en bewaarexemplaar over 75 jaar Vrijheid. 

LEES VERDER


Van de bestuurstafel.... 

De jaarlijkse ledenvergadering op 12 maart jl. met verslaglegging over het verenigingsjaar 2019 werd bijgewoond door zo’n 30 leden. Naast reguliere zaken als goedkeuring van de ALV notulen van 2019 en goedkeuring van het financieel jaarverslag 2019 lag tijdens deze vergadering het accent op de update van
het beleidsplan 2020-2022. Uiteraard werd er nog even teruggeblikt op het mooie lustrumjaar 2019 waarin de Historische Kring Loenen haar 25 jarig bestaan vierde, met het hoogtepunt op 21 september in Vreeland.

In zijn toelichting op de financiën gaf penningmeester Bert IJpeij aan dat de lustrumactiviteiten positief hebben bijgedragen aan de ledengroei. Het is goed om te constateren dat een leuk en interessant historisch activiteitenprogramma leidt tot meer leden. Naast deze positieve ontwikkeling werd ook een punt van zorg genoemd en dat is een toename van de portokosten voor verzending van de nieuwsbrief. Voor leden die buiten het bezorgingsgebied van de HKL vrijwilligers wonen, zal dit tot een bescheiden verhoging van de contributie leiden. Het oordeel van de kascommissie was dat de penningmeester de financiën ‘voortreffelijk’ op orde heeft.

Een van de aandachtspunten in het beleidsplan is het opzetten van een eigen beeldbank, om daarmee de enorme hoeveelheid historisch beeldmateriaal te kunnen ontsluiten. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, is een stabiel ledenbestand van belang maar ook een stabiel bestuur. Voorzitter Wouter
Pijzel gaf aan voor een nieuwe bestuurstermijn beschikbaar te zijn. In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van een aantal bestuursleden komen er bestuursfuncties beschikbaar.
Leden die interesse hebben zitting te nemen in het bestuur kunnen dat kenbaar maken bij een van de bestuursleden. 
Na afloop van de prettig verlopen vergadering volgde een lezing van Ben van Doesburgh over golf in Loenen
.


----------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in deze rubriek (Home). 
  • De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Tijdschrift Vechtkroniek) 
  • We werken aan het opzetten van een beeldbank (Beeld); nog niet gereed.  Werk in uitvoering
  • Dat geldt ook voor de rubriek Educatie waarin we materiaal voor o.a. scholieren willen zetten. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.