Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 600 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden

---------------------------------------------------

Van de bestuurstafel

In 2024 vieren we alweer ons 6e lustrum. Wilt u ons helpen er een bijzonder jaar van te maken? Meld u dan aan als lid van de lustrumwerkgroep.
Dit kan via het contactformulier op deze site of bij een bestuurslid.

De HK-Loenen had een beperkt eigen archief. Nu we (op dit moment) niet meer beschikken over een eigen ruimte, is het archief grotendeels overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen. Zo wordt h et goed en deskundig bewaard en beschermd en is het beschikbaar voor cultuurhistorisch onderzoek.

Ledenvergadering 6 april 2023
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 6 april hoorden 30 leden plaatsvervangend voorzitter Bert Ypey spreken over een aantal uitdagingen, waar zowel bestuur als leden in 2023 voor staan. Continuïteit van het bestuur is er één van. We zoeken op korte termijn een nieuwe voorzitter en per april 2024 een nieuwe secretaris. Het goede nieuws is dat Ingrid Groenewegen is benoemd als nieuw bestuurslid met de portefeuille Nieuwsbrief/PR.

Het bestuur denkt na over hoe de vereniging op termijn overeind te houden. Daartoe zitten we met enige regelmaat met bestuurders van de HK Breukelen en HK Maarssen aan tafel. Onderwerpen als PR en professionaliteit van de website worden in dit verband besproken. Mocht u hier iets van merken, dan weet u waar dat vandaan komt.

Financieel hebben we de vereniging goed op orde, zo bevestigde ook de kascommissie. Dat betekent dat de contributie niet verhoogd hoeft te worden. Vanwege stijgende drukkosten is de insteek over te gaan tot een volledig digitale nieuwsbrief. Het bestuur is zich ervan bewust dat niet alle leden hier blij mee zullen zijn, echter deze besparing komt ten goede aan de Vechtkroniek.

Vanwege huurbeëindiging van onze locatie in de school in Vreeland is het HKL archief gedeeltelijk verplaatst naar het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. Voor het resterende deel vonden we een tijdelijke opslag in Houten. Het is voor verenigingen steeds moeilijker geschikte accommodatie te vinden en ook de HKL heeft daar mee te maken.

Ondanks beperkte ledengroei in 2022 is ledenwerving een punt van aandacht. De praktijk leert dat de lezingen en excursies altijd de nodige nieuwe leden opleveren, evenals onze aanwezigheid bij Open Monumentendag.

Voor de lustrumcommissie ‘HKL 30 jaar in 2024’ is het bestuur op zoek naar enthousiaste leden voor het bedenken van een bijzonder programma en een blijvende herinnering aan dit bijzondere jaar. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij één van de bestuursleden of via het contactformulier op de website.

 Verkoop uit collectie boeken en Vechtkronieken HKL tijdens ALV 2023

---------------------------------------------------

Wilt u meer weten over de Beeldbank ?  Klik hier
---------------------------------------------------

De HK-Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).
---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.