Historische Kring Loenen

 
 

Welkom op de website van HK Loenen

Welkom op de website van de Historische Kring Loenen. 

Een actieve vereniging met ruim 650 leden, een schitterend tijdschrift en regelmatig interessante excursies en lezingen.  

We verzamelen "de historie" van de kernen binnen ons werkgebied (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht) om dat met anderen te delen.  Zonder verleden geen heden. 

----------------------------------------------------

BELANGRIJK:  de lezing van James Kennedy is niet op 28 april maar op 19 mei.  

Van de bestuurstafel
Nu de corona-maatregelen achter ons liggen krijgt het dagelijkse leven zo langzamerhand weer haar normale invulling. Ook de Historische Kring Loenen start weer met haar activiteiten. Er staan momenteel een paar schitterende lezingen op het programma. Wij verzoeken de deelnemers respect te betrachten voor de mensen die graag nog enige afstand willen bewaren.

Op 19 mei houdt  James Kennedy (Hoogleraar Moderne Geschiedenis) een lezing over de opkomst en betekenis van verenigingen en op zondag 15 mei zal er een lezing zijn over de restauratie en verbouwing van het voormalige Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) tot het hotel Flora Batava in Breukelen. 
Meer informatie over deze komende lezingen kunt u verderop lezen onder het tabblad "activiteiten". 

In verband met een aangepaste planning zal de eerstvolgende Nieuwsbrief pas begin september verschijnen.

---------------------------------------------------

Wilt u meer weten over de nieuwe Beeldbank ?  Klik hier
---------------------------------------------------

Vacatures
Het bestuur van de HK Loenen kent op dit moment twee vacatures. 

We zoeken een voorzitter 
- Iemand woonachtig in de (voormalige) gemeente Loenen;
- Met ruime belangstelling voor de geschiedenis en het erfgoed van het werkgebied; 
- Met verbindende eigenschappen.

We zoeken een bestuurslid - PR
- Iemand woonachtig in de (voormalige) gemeente Loenen;
- Met belangstelling voor de geschiedenis en het erfgoed van het werkgebied;
- Met ervaring op het terrein van communicatie en publiciteit.

Heeft u zelf belangstelling voor één van beide functies of wilt u ons op iemand attenderen, neem dan contact op met onze secretaris Desirée Gerritsen klik hier

----------------------------------------------------

De HK-Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team komen versterken.

De activiteitengroep van de Historische Kring Loenen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die interesse en affiniteit hebben in de historie van onze mooie omgeving.
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij actief willen meedenken en meewerken aan de totstandkoming van activiteiten voor de leden van de Historische Kring Loenen.
Deze activiteiten kunnen bestaan uit het organiseren van lezingen over onderwerpen uit ons aandachtsgebied. Ook het organiseren en/of voorbereiden van een excursie naar locaties of gebouwen, behoort tot het aandachtsgebied van de activiteitengroep. Daarnaast kan het bemensen van onze stand tijdens manifestatie(s) zoals Jaarmarkten, historische festivals of Open Monumentendag (OMD) tot de activiteiten behoren. Voor meer informatie rond het werk als vrijwilliger bij de activiteitengroep, kan contact worden opgenomen met Gerrie Hooft van Huysduynen, voorzitter activiteitengroep HKL (tel. 06-54207470 ).

---------------------------------------------------

 Leeswijzer voor deze website: 

  • Rechts op alle schermen kunt u een verkorte agenda zien en doorklikken naar "activiteiten" en hier kunt u ook doorklikken naar de meest recente "nieuwsbrieven". 
  • U kunt zien wat we organiseren en u opgeven voor excursies in de rubriek (Activiteiten). De komende lezingen, presentaties en activiteiten worden er vermeld. 
  • Onder "terugblik" kunt u zien welke activiteiten we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd.
  • Info over ons zeer gewaardeerde tijdschrift de Vechtkroniek vindt u hier (Vechtkroniek & Nieuwsbrief) maar ook de meest recente Nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden. 
  • Onder "Beeld" kunt u o.a. onze beeldbank aantreffen. 
  • In "Over ons" treft u nadere info aan over de vereniging, het bestuur, ANBI-status en ons Privacy beleid. U kunt zich hier ook opgeven als lid. 
  • Via "Contact" kunt u een mail sturen aan ons secretariaat.