keyvisualHome
Komende activiteiten
Agenda overzicht
Ander nieuws
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site

 

Activiteitenwerkgroep   
Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, excursies, exposities, ledenwerfacties, historische wandelingen door de kernen, filmavonden. Per jaar worden er minimaal 2 lezing
en en 2 excursies georganiseerd.
Dit is heel praktisch werk zoals: een locatie regelen, een spreker selecteren, deelnemers aan een excursie bijeenkrijgen. Hieraan voorafgaand gaat het onderzoek naar geschikte onderwerpen.
De afgelopen tijd zijn ondermeer de volgende activiteiten georganiseerd:
 

 • Lezing en excursie Petersburg, Nigtevecht
 • Kronenburg, project voor de basisscholen in de (voormalige) gemeente Loenen
 • Historisch orgelconcert; Ned Hervormde kerk Loenen
 • Lezingen over de Buitenplaatsen
 • Excursie naar Kasteel Groeneveld
 • Vaartochten over de Vecht en rondleidingen door het dorp Loenen aan de Vecht
 • Lezing over het Amsterdam Rijnkanaal
 • Excursie naar het Vechtstreekmuseum en het museum Vredegoed.
 • Bezoek aan het Stadsarchief van Amsterstam in het bijzondere gebouw van De Bazel. 
  Contactpersoon voor deze werkgroep is: mw. Gerrie Thijs (zie bestuursoverzicht)


Redactie werkgroep 
De redactie-werkgroep verzorgt o.a. "De Vechtkroniek", een interessant tijdschrift, met artikelen over (kunst)historische aspecten van de 5 kernen. Het tijdschrift verschijnt 2x per jaar.
In vorige nummers kwamen ondermeer aan bod:

 • Villa 't Uiltje
 • Brand op de hoek Dorpsstraat/Bredestraat
 • de Glashut in Oud-Over
 • Jan Griffioen en zijn nazaten
 • In gesprek met Piet Attema
 • Einde van buitenplaats Middenhoek
 • de brug in Nieuwersluis

Ook haakt de Vechtkroniek aan bij actuele gebeurtenissen. Zo haakt het nummer van november 2013 aan bij het 200 jarig bestaan van ons Koninkrijk wat dit jaar gevierd wordt. Het nummer is geheel gewijd aan de Franse tijd die eindigde met de inhuldiging van koning Willem I in 1813. 

Interessant, lezenswaardig, historisch verantwoord en soms anekdotisch, dat is de Vechtkroniek, zeer de moeite waard voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden z'n woonomgeving.  

Contactpersoon voor deze werkgroep is: dhr. Sander Griffioen (0294)231201.


Werkgroep Historisch Beeldmateriaal  

De werkgroep Historisch Beeldmateriaal verzamelt, ordent en ontsluit het materiaal dat de vereniging gekregen heeft of in bruikleen heeft. Sinds de Kring beschikt over een eigen ruimte in de vide van de bibliotheek is het mogelijk om dit goed te doen.
De verzameling bestaat uit krantenknipsels, foto's, artikelen, Vechtkronieken, gebruiksvoorwerpen, videobanden met films van vroeger (Vreeland en Loenen in de 60er jaren) en nog wat andere objecten. De vereniging is erg geïnteresseerd in materiaal dat met de geschiedenis van Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis te maken heeft.
Als u nog iets heeft dat met de historie van ons woongebied te maken heeft dan horen we dat heel graag van u. U hoeft het materiaal niet aan ons af te staan maar wij kunnen door middel van reproductie onze verzameling wel uitbreiden. We leggen ons fotomateriaal zoveel mogelijk digitaal vast om beschadiging in welke vorm dan ook te voorkomen. De werkgroep kan nog uitbreiding gebruiken.
Contactpersonen voor deze werkgroep zijn: mw. Juliette Jonker tel. (0294)232695 of dhr. Maarten Bootsma (zie bestuursoverzicht).

 

Interview werkgroep
Doelstelling van de werkgroep is door gesprekken met oudere, autochtone inwoners een beeld krijgen van het maatschappelijk leven in de gemeente Loenen in de vroeg 20e eeuw. 
In relatie tot leeftijd en ervaringen van de mensen gaat het om onder meer de volgende onderwerpen:

 • Middenstand en bedrijfsleven 
 • Wijze van beroepsuitoefening 
 • Onderwijs
 • Verenigingsleven 
 • Kerkelijke organisaties 
 • Maatschappelijke verhoudingen 

Dit alles doorspekt met persoonlijke visie en ervaringen (anekdotes) van de mensen zelf. De gesprekken worden op band opgenomen en vervolgens schriftelijk uitgewerkt, zodat de informatie voor het nageslacht bewaard blijft.
Contactpersoon voor deze werkgroep is mw. Desirée Gerritsen  (zie bestuursoverzicht) 

 

Top
HK Loenen - secretariaat | wdgerritsen@gmail.com