keyvisualHome
Komende activiteiten
Monumentendag
Forten Fietsroute
Ander nieuws
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site

 

TERUGBLIK

23 maart 2018: Rondleiding Muiderslot
We hebben op 23 maart jl. een ontzettend interessante en leuke excursie in het Muiderslot gehad.
Ondanks dat het Muiderslot nog gesloten is voor het publiek heeft de directeur Bert Boer ons twee uur lang bevlogen en zeer enthousiast verteld over het verleden, heden en de toekomst van het Muiderslot.
Zo staan er vele projecten op stapel en staan er diverse plannen op het vuur. Het bezoekersaantal stijgt door dit alles heel hard. Naast deze wetenswaardigheden werden we in een persoonlijke rondleiding twee uur lang, langs allerlei boeiende plekken en objecten geleid die voor de ‘normale’ bezoekers niet te zien zijn.
Kortom het was een zeer bijzondere excursie met een goed verhaal, allemaal mogelijk gemaakt door het feit dat Thecla van der Maat vrijwilligster is bij het slot.
 

 

                                                                                               foto - bron: bootuitjes

 

8 maart 2018 Algemene Leden Vergadering
Op 8 maart jl. vond in het Dorpshuis in Vreeland de Algemene Ledenvergadering plaats. Zo’n 40 personen tekenden de presentielijst en stipt om 19.30 kon Wouter Pijzel de vergadering openen. De jaarlijkse ledenvergadering is het moment waarop het bestuur rekening en verantwoording afl egt voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Dat klinkt nogal zakelijk, maar in HKGL termen betekent dit dat het bestuur in een informele sfeer terugblikt op het afgelopen verenigingsjaar. Dat gebeurt in de vorm van het goedkeuren van notulen, het verstrekken van een uitgebreid jaarverslag door de secretaris, een toelichting op de fi nanciën van de
vereniging door de penningmeester, aangevuld met -over het algemeen- complimenten van de kascommissie en déchargeverlening.
Vervolgens geeft de voorzitter op een enthousiaste manier inzicht in het beleidsplan van de vereniging.Een aantal noemenswaardige zaken van deze ledenvergadering zijn:
- eind 2017 telde de HKGL 645 leden (eind 2016: 631).
- verkrijging van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
- afsluiting van een huurovereenkomst met CSV de Ridderhof in Vreeland.
- publicatie van alle Vechtkronieken t/m 2016 op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Voor Sander Griffioen was dit het laatste moment in zijn functie van secretaris van het bestuur. Na 9 jaar vond hij het een goed moment om het secretaris stokje over te dragen aan Desirée Gerritsen die in 2017 al een deel van de secretariaatswerkzaamheden had overgenomen.
Sander blijft nog wel deel uitmaken van de redactie van de Vechtkroniek.
 

8 maart 2018 Lezing Thijsse, de Vecht, van Nieuwersluis tot Nigtevecht.
Het vaste onderdeel na afl oop van de ALV is een lezing, georganiseerd door de activiteiten werkgroep.
Op 8 maart jl. gingen we terug in de tijd aan de hand van het album van Jac. P.Thijsse, dat door de foto- en videoclub Loenen als inspiratiebron was gebruikt voor een hele bijzondere fotoserie.
Het verhaal van Giel Gulpers over de totstandkoming daarvan was heel boeiend. Er moesten soms halsbrekende toeren uitgehaald worden om de gewenste foto’s te kunnen maken.
De foto en de illustratie van Gunterstein tonen aan hoe goed Jac. P.Thijsse de werkelijkheid heeft weergegeven in zijn illustratie.

 

11 december 2017 
De Presentatie "Er zit muziek in" in Cultureel Centrum 't Web (aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur).
Aan de hand van documenten en fotomateriaal zal een presentatie gegeven worden over de muziekbeoefening in onze dorpen. Onderstaand een foto uit de vijftiger jaren, Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht.

 

9 november 2017 - Kastelenlezing door Juliette Jonker
In de lezing ‘Kastelen langs de Vecht’ nam Juliette Jonker de bijna 100 enthousiaste aanwezigen mee op reis door de geschiedenis. De Vecht mag dan wel beroemd zijn om haar buitenplaatsen, maar al eeuwen eerder stonden er maar liefst 18 kastelen aan de oevers van de Vecht en de Angstel. Zij waren gebouwd in de 13de en 14de eeuw in de machtsstrijd tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland en steeds machtiger wordende leenheren zoals de heren van Amstel. De presentatie ging over het hoe en waarom van de bouw van deze imposante gebouwen en vervolgens gingen we van zuid naar noord de Vecht af om ieder kasteel te bespreken. Hoe zagen zij eruit, wie bouwden ze, waarom stonden ze nou juist op die ene plek, wat is er in de loop van de tijd mee gebeurd en wat kunnen we er vandaag de dag nog van zien en beleven?
 

 

Top
HK Loenen - secretariaat | wdgerritsen@gmail.com