keyvisualHome
Komende activiteiten
Agenda overzicht
Ander nieuws
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site

 

TERUGBLIK

 

15 november 2018:  lezing over Hervormde Dorpskerk in Nieuwer ter Aa

Op donderdagavond 15 november 2018 vond de lezing plaats over de Hervormde Dorpskerk van Nieuwer ter Aa.

De lezing werd gegeven door Wilke Sloesarwij en Leo den Hertog, beide inwoners van het dorp en zeer betrokken bij de kerkgemeenschap en de restauratie van de kerk sinds 2015.

De belangstelling was groot, ongeveer 70 mensen waren naar Studio Idee gekomen voor deze interessante lezing. Voor de excursie naar de kerk op 12 januari 2019 gaven zich al 30 mensen op. Dit geeft wel aan dat men heel enthousiast was over wat er verteld werd en over wat er nu al te zien was, via het beeldscherm.

 

 

7 september 2018:  "Nijenrode op Ooghoogte"

Op vrijdag 7 september jl. werd in het Vechtstreekmuseum de tentoonstelling “Nijenrode op Ooghoogte” geopend door wethouder Frank van Liempdt. Dit ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en het 100-jarig bestaan van de Donjon van Nijenrode. 

De gehele benedenverdieping van het Vechtstreekmuseum was ingericht met een tijdlijn en kunstcanon vanaf het begin van de 13e eeuw tot 1946 met imposante kunstwerken waarop het kasteel Nijenrode in Breukelen is weergegeven. 

Men kan zich nog tot en met 9 december a.s. opgeven bij het Vechtstreekmuseum voor een rondleiding in kasteel Nijenrode. 

 

 

1 en 15 september: vaar- en wandeltocht Loenderveense plas.

We werden beiden zaterdagen ontvangen door Nico Bouman de boswachter van Waternet. Tijdens de koffie en thee kregen we van Nico uitleg over de wijze waarop schoon drinkwater geleverd wordt. Voor het gezuiverd drinkwater is, wordt er een lange weg afgelegd via Bethunepolder en de duinen aan de Noordzee-kust.

Na deze levendige presentatie, waarbij de wetenswaardigheden van de Waterleidingplas en de Loenderveense plas verder werden uitgelegd, was het tijd om de benen te gaan strekken en de boswachter te volgen.

 

Onderweg werden we door Nico onderwezen op de verscheidenheid aan vogels, ijsvogels, roerdomp, grote karekiet, diverse ganzen en buizerds. Naast deze gevederde bewoners van het afgesloten gebied, leven hier ook waterspitsmuizen, konijnen, ringslangen en een vos. Ook was er volop aandacht voor de flora die welig tiert in dit gebied. Na een wandeling van zo’n 3,5 km kwamen we aan bij de fluisterboot voor een tochtje op de Loenderveense plas. Vanuit de boot hadden we een prachtig uitzicht op de legakkers en op de achterzijde van het oude Terra Nova gebied terwijl Nico enthousiast bleef vertellen over ijsvogels en aalscholvers die hier foerageren en/of nestelen. Na deze mooie vaartocht en nog een korte wandeling, kwam er een einde aan deze mooie en informatieve middag.

 

 

8 september: Open Monumenten Dag 

De Open Monumenten Dag was ook dit jaar weer redelijk goed bezocht. Het weer was genoeglijk en er hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld bij onze stand.

Na een mooie zonnige maar toch wel ietwat frisse dag was er een geslaagde afsluiting bij Goudenstein in Maarssen waar OrVeO zorgde voor een muzikale omlijsting. Bij de afsluiting van de Open Monumenten Dag wordt ook altijd een Bronzen Troffel uitgereikt. De Bronzen Troffel is een prijs voor het beste restauratie project in de Stichtse Vecht. Dit jaar ging de prijs naar de molen aan de Buitenweg in Oud Zuilen. Samen met wethouder Frank van Liempdt overhandigde juryvoorzitter Juliette Jonker-Duynstee op 8 september jl. de prijs aan Paul Vesters van het Utrechts Landschap en aan de vrouw van de molenaar.

Heeft u een voorstel of nominatie voor de Bronzen Troffel 2019, meldt u dan bij de HKL.

 

 

In memoriam Herman Leemreis

In de vroege ochtend van dinsdag 21 augustus is Herman Leemreis overleden.  

Drie jaar was hij al ziek, elke keer moest hij iets inleveren maar tijdens de behandelingen zag hij steeds ook lichtpuntjes.  Herman was een gedreven én actief lid van de Historische Kring en naast zijn vele activiteiten in de werkgroep Historisch Beeldmateriaal ook breder bezig met historie, zowel binnen als buiten de vereniging. Je kon hem tegenkomen in het gemeentelijk archief maar ook de geschiedenis van z’n geboorteplaats Haaksbergen bleef hij actief volgen. Ook binnen de Vreelandse gemeenschap graag gezien en gewaardeerd. Altijd positief reagerend op vragen, belezen, technisch bekwaam en vol energie. 
Zaterdag 25 augustus is hij in Vreeland begraven.

 

23 maart 2018: Rondleiding Muiderslot
We hebben op 23 maart jl. een ontzettend interessante en leuke excursie in het Muiderslot gehad.
Ondanks dat het Muiderslot nog gesloten is voor het publiek heeft de directeur Bert Boer ons twee uur lang bevlogen en zeer enthousiast verteld over het verleden, heden en de toekomst van het Muiderslot.
Zo staan er vele projecten op stapel en staan er diverse plannen op het vuur. Het bezoekersaantal stijgt door dit alles heel hard. Naast deze wetenswaardigheden werden we in een persoonlijke rondleiding twee uur lang, langs allerlei boeiende plekken en objecten geleid die voor de ‘normale’ bezoekers niet te zien zijn.
Kortom het was een zeer bijzondere excursie met een goed verhaal, allemaal mogelijk gemaakt door het feit dat Thecla van der Maat vrijwilligster is bij het slot.

 

                                                                                               foto - bron: bootuitjes

 

8 maart 2018 Algemene Leden Vergadering
Op 8 maart jl. vond in het Dorpshuis in Vreeland de Algemene Ledenvergadering plaats. Zo’n 40 personen tekenden de presentielijst en stipt om 19.30 kon Wouter Pijzel de vergadering openen. De jaarlijkse ledenvergadering is het moment waarop het bestuur rekening en verantwoording afl egt voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Dat klinkt nogal zakelijk, maar in HKGL termen betekent dit dat het bestuur in een informele sfeer terugblikt op het afgelopen verenigingsjaar. Dat gebeurt in de vorm van het goedkeuren van notulen, het verstrekken van een uitgebreid jaarverslag door de secretaris, een toelichting op de fi nanciën van de
vereniging door de penningmeester, aangevuld met -over het algemeen- complimenten van de kascommissie en déchargeverlening.
Vervolgens geeft de voorzitter op een enthousiaste manier inzicht in het beleidsplan van de vereniging.Een aantal noemenswaardige zaken van deze ledenvergadering zijn:
- eind 2017 telde de HKGL 645 leden (eind 2016: 631).
- verkrijging van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
- afsluiting van een huurovereenkomst met CSV de Ridderhof in Vreeland.
- publicatie van alle Vechtkronieken t/m 2016 op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Voor Sander Griffioen was dit het laatste moment in zijn functie van secretaris van het bestuur. Na 9 jaar vond hij het een goed moment om het secretaris stokje over te dragen aan Desirée Gerritsen die in 2017 al een deel van de secretariaatswerkzaamheden had overgenomen.
Sander blijft nog wel deel uitmaken van de redactie van de Vechtkroniek.
 

8 maart 2018 Lezing Thijsse, de Vecht, van Nieuwersluis tot Nigtevecht.
Het vaste onderdeel na afl oop van de ALV is een lezing, georganiseerd door de activiteiten werkgroep.
Op 8 maart jl. gingen we terug in de tijd aan de hand van het album van Jac. P.Thijsse, dat door de foto- en videoclub Loenen als inspiratiebron was gebruikt voor een hele bijzondere fotoserie.
Het verhaal van Giel Gulpers over de totstandkoming daarvan was heel boeiend. Er moesten soms halsbrekende toeren uitgehaald worden om de gewenste foto’s te kunnen maken.
De foto en de illustratie van Gunterstein tonen aan hoe goed Jac. P.Thijsse de werkelijkheid heeft weergegeven in zijn illustratie.

 

11 december 2017 
De Presentatie "Er zit muziek in" in Cultureel Centrum 't Web (aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur).
Aan de hand van documenten en fotomateriaal werd een presentatie gegeven worden over de muziekbeoefening in onze dorpen. Onderstaand een foto uit de vijftiger jaren, Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht.Ondanks het  enorm slechte weer (sneeuw en gladheid) konden we toch een kleine dertig mensen verwelkomen.  

 

9 november 2017 - Kastelenlezing door Juliette Jonker
In de lezing ‘Kastelen langs de Vecht’ nam Juliette Jonker de bijna 100 enthousiaste aanwezigen mee op reis door de geschiedenis. De Vecht mag dan wel beroemd zijn om haar buitenplaatsen, maar al eeuwen eerder stonden er maar liefst 18 kastelen aan de oevers van de Vecht en de Angstel. Zij waren gebouwd in de 13de en 14de eeuw in de machtsstrijd tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland en steeds machtiger wordende leenheren zoals de heren van Amstel. De presentatie ging over het hoe en waarom van de bouw van deze imposante gebouwen en vervolgens gingen we van zuid naar noord de Vecht af om ieder kasteel te bespreken. Hoe zagen zij eruit, wie bouwden ze, waarom stonden ze nou juist op die ene plek, wat is er in de loop van de tijd mee gebeurd en wat kunnen we er vandaag de dag nog van zien en beleven?
 

 

Top
HK Loenen - secretariaat | wdgerritsen@gmail.com