keyvisualHome
Komende activiteiten
Agenda overzicht
Ander nieuws
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site

Disclaimer 

Aansprakelijkheid

De HK Loenen, eigenaar van deze website, gaat zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan deze publicatie. Niettemin sluiten zij elke aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website HK Loenen aantreft. Wij aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit contacten met of via de organisaties en instanties, die op deze pagina's worden genoemd, noch voor het gebruik van de informatie die op deze pagina's is weergegeven.

  

Disclaimer

Careful attention has been paid to the construction of our WWW pages; we however do not warrant the accuracy, or completeness of the information, text, graphics, links, and other items contained on these pages or any other relating page. The webmaster is not liable for any damage rersulting from contacts with or via the mentioned institutions or organisations.

  

Copyright

Met betrekking tot gebruikte materiaal wordt altijd nagegaan of deze onder copyright vallen. Als u, ondanks onze naspeuringen, meent dat in dat opzicht door de HK Loenen met copyright belast materiaal gebruikt is verzoeken we u om met ons contact op te nemen zodat we gezamenlijk daarvoor een oplossing kunnen realiseren.

 

Top
HK Loenen - secretariaat | wdgerritsen@gmail.com