keyvisualHome
Komende activiteiten
Monumentendag
Forten Fietsroute
Ander nieuws
Terugblik
Opgave mail adres
Opgave formulier
ANBI
Hoe het begon ....
Werkgroepen
Vechtkronieken
Vereniging & Bestuur
Lid worden
Andere HK's
Onze dorpen
Wandelroute
Disclaimer
Overzicht site


aantal bezoekers

 

Welkom bij de Historische Kring Loenen

Voor toekomstige activiteiten, ga naar "komende activiteiten" in de linker-kolom.

Informatie over monumentendag Klik hier

Informatie over een nieuwe fietsroute tussen fort bij Nigtevecht en fort Nieuwersluis  Klik hier

Let op: De vaar- en wandeltocht Loenderveense Plas op  15 september is inmiddels vol geboekt. Opgeven hiervoor is niet meer mogelijk. 

________________________________________________________________________

 

 

In memoriam Herman Leemreis

 


 

In de vroege ochtend van dinsdag 21 augustus is Herman Leemreis overleden.  

Drie jaar was hij al ziek, elke keer moest hij iets inleveren maar tijdens de behandelingen zag hij steeds ook lichtpuntjes.  Herman was een gedreven én actief lid van de Historische Kring en naast zijn vele activiteiten in de werkgroep Historisch Beeldmateriaal ook breder bezig met historie, zowel binnen als buiten de vereniging. Je kon hem tegenkomen in het gemeentelijk archief maar ook de geschiedenis van z’n geboorteplaats Haaksbergen bleef hij actief volgen. Ook binnen de Vreelandse gemeenschap graag gezien en gewaardeerd. Altijd positief reagerend op vragen, belezen, technisch bekwaam en vol energie.
Zaterdag 25 augustus is hij in Vreeland begraven.

 

 

Van het bestuur: Beleid Persoonsgegevens en Privacy
Het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is reden voor de Historische Kring Loenen om beleid te formuleren met als doel de bescherming van persoonsgegevens die door de leden aan de HKL zijn toevertrouwd. Deze bescherming heeft als kenmerk dat de eigenaar van zijn/haar persoonsgegevens altijd het laatste woord heeft en daardoor onterecht gebruik of misbruik wordt voorkomen. Dit betekent het volgende: een persoon geeft de HKL  toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken die ze nodig heeft om het lidmaatschap te registreren. Wanneer het lidmaatschap van betrokkene eindigt, zal de HKL de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij deze wil houden voor een ander doel dan actief lidmaatschap. Voor dit andere doel zal de HKL toestemming moeten vragen aan betrokkene die hier schriftelijk toestemming voor zal moeten geven.

Ook moet de HKL een plan hebben als persoonsgegevens wegraken, bijvoorbeeld door een ´lek´ of door diefstal.  
 

De HKL gebruikt de persoonsgegevens voor de uitoefening van haar doel: de belangstelling voor de lokale geschiedenis  in Loenen, Vreeland, Nigtevecht en Nieuwersluis te stimuleren, het verrichten van onderzoek naar lokale geschiedenis, deze te bestuderen en de resultaten toegankelijk te maken voor een groter publiek.
Het bestuur van de HKL is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens van haar leden volgens de eisen daartoe gesteld in de AVG.  Een persoon die zich als lid van de HKL heeft aangemeld, heeft daarmee toegestaan dat zijn persoonsgegevens mogen worden gebruikt. De HKL zal deze gebruiken en beschermen conform de eisen gesteld in de AVG.

 

Het betreft de volgende persoonlijke gegevens:

  • Datum begin en einde lidmaatschap
  • Administratie/lidnummer
  • Naam; voorletters, tussenvoegsel en achternaam
  • Geslacht
  • Adres; Straat, postcode, huisnummer, huisnr. toevoeging en woonplaats
  • Mailadres
  • Bankrekeningnummer en betaalwijze 

Voor vrijwilligers worden enkel de naam- en adresgegevens genoteerd i.v.m. het rondbrengen van de Vechtkroniek en/of Nieuwsbrief.           

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt door de Penningmeester gevoerd en staat derhalve op de computer van de Penningmeester.
 

Indien derden de ledenadministratie willen gebruiken, kan dat alleen na expliciete schriftelijke toestemming van leden.


________________________________________________________________________


Mailadres
Indien u meent dat uw e-mailadres nog niet bekend is bij de HKL, gelieve dit bekend te maken aan Desirée Gerritsen 030 - 2658021 of per e-mail wdgerritsen@gmail.com 
 

________________________________________________________________________

Website
Op deze website kunt u lezen wat we gaan doen maar ook wat we hebben gedaan. U kunt ons mails sturen, u kunt lid worden of  inschrijven voor onze activiteiten. Ook kunt u ons vragen stellen (we weten niet altijd het antwoord) of een deel van onze digitale foto-verzameling inzien. 

TIP: Als u de letters te klein vindt dan is mogelijk om, door gelijktijdig CTRL en de "=/+ toets" éénmaal in te drukken, de tekens de vergroten. Verkleinen kan door CTRL en de "-/_ toets" gelijktijdig in te drukken.

 

Top
HK Loenen - secretariaat | wdgerritsen@gmail.com